Javni razpis P1 plus 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Produkt …

Preberi do konca - Javni razpis P1 plus 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni razpis P7 2016 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

Upravičeni stroški:

Mikrokredit se lahko porabi za materialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičene stroške upošteva znesek z DDV.

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih
Preberi do konca - Javni razpis P7 2016 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja
izračun plače 2018

To so razpisi za evropska sredstva, ki bodo na voljo v 2016

Prvi uradni pregled razpisov za nepovratna sredstva v letih 2016 in 2017

Predstavniki Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo (MGRT) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so predstavili prvi pregled razpisov za nepovratna sredstva v letih 2016 ter 2017.

Za raziskave in razvoj bo v prihodnjih letih na razpolago 461 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Za investicije se ne pričakuje nepovratnih sredstev, temveč kredite s subvencijo obrestne mere ter garancijo države. V vseh razpisih bo ključno sodelovanje med podjetji ter …

Preberi do konca - To so razpisi za evropska sredstva, ki bodo na voljo v 2016

Razpisana dolgoročna posojila za Koroško in Podravje

04.07.2015 0

Mariborska razvojna agencija in Regionalna razvojna agencija Koroška sta v Uradnem listu RS in na spletnih straneh v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, ministrstvom za gospodarstvo ter sodelujočimi bankami objavili razpisa ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem.

Ob tem sta objavili razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb za podjetja iz občin problemskega območja z visoko brezposelnostjo, ki je del pomoči, ki jo je vlada s sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje …

Preberi do konca - Razpisana dolgoročna posojila za Koroško in Podravje

Storitve odkupa kredita, opravljene povezani osebi, ter DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec prosi za pojasnilo glede davčne obravnave storitev odkupa kredita med povezanimi osebami. Davčni zavezanec navaja primer, ko banka od druge banke, ki je povezana oseba, odkupi kredit, pri čemer ne zaračuna »stroškov« odkupa kredita.

Davčni zavezanec mora pri storitvi odkupa kredita od povezane osebe obračunati DDV od tržne vrednosti opravljene storitve.

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11) v 36.a členu določa, da je v nekaterih primerih dobav blaga ali …

Preberi do konca - Storitve odkupa kredita, opravljene povezani osebi, ter DDV

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Vedno več trgovcev omogoča plačilo kupljenega blaga ali storitev na obroke. Ker pa trgovec ni kreditna ustanova in sam ne nudi kreditov, so banke pripravile finančni produkt – tako imenovani »bankredit«.  Potrošniki tako lahko že pri trgovcu podpišejo kreditno pogodbo.

V zvezi s sklepanjem in podpisovanjem kreditnih pogodb pa mora trgovec voditi posebne evidence in izpolnjevati določene pogoje, ki jih predpisuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.

Sekcija trgovcev pri OZS nas je opozorila, …

Preberi do konca - Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
1 2