Dodatna pojasnila glede kreiranja obdobij DDV-O na podlagi obdavčljivega prometa

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZDDV-1 v 2. in 9. odstavku 89. člena določa, da je obdavčljiv promet 210.000 evrov promet, ki je izkazan v obračunih DDV za preteklo koledarsko leto. V obdavčljiv promet se zato vštevajo dobave blaga in storitev iz polj 11, 11a, 12 in 15 obračuna DDV.

Za določitev obdavčljivega prometa se ne more uporabiti razlaga iz 94. člena tega zakona, ker v 89. členu ZDDV-1 za namene določitve obdavčljivega prometa ni sklicevanja na to določbo zakona. Trenutno veljavna ureditev zato …

Preberi do konca - Dodatna pojasnila glede kreiranja obdobij DDV-O na podlagi obdavčljivega prometa