Zbiranje pisnih ponudb za prodajo nepremičnin (Slovenske Konjice, Vače, Trbovlje, Krško, Nova Gorica in Kranj)

06.02.2014 0

informator-racunovodstvo-vitagoPredmet razpisa: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

 

  • Slovenske Konjice, Mestni trg 16, nezasedeni poslovni prostor 2, površine 41,91 m2, v pritličju objekta na lokaciji: Mestni trg 16, Slovenske Konjice. Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 28.800,00 EUR. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, Kontaktna oseba: ga. Nada, Tel: (03) 428-35-65.
  • Vače 28 in 28a – poslovni prostor površine 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo nadstropje), na naslovu: Vače 28 in Vače 28a, 1252 Vače. Izhodiščna prodajna cena
Preberi do konca - Zbiranje pisnih ponudb za prodajo nepremičnin (Slovenske Konjice, Vače, Trbovlje, Krško, Nova Gorica in Kranj)

Javni razpis za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji in garancije Garancijske sheme Posavje za leto 2011

25.06.2011 0

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so posredni dolgoročni investicijski krediti z garancijami RRA GSP mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) in samostojnim podjetnikom posameznikom v skupni višini 901.093 EUR za pospeševanje razvoja MSP in samostojnih podjetnikov posameznikov s sedežem v občinah:

Občina Razpisana sredstva v EUR
Brežice 52.551
Krško 591.816
Kostanjevica na Krki 62.355
Sevnica 194.371
Skupaj 901.093

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.…

Preberi do konca - Javni razpis za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji in garancije Garancijske sheme Posavje za leto 2011