Davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem, doseženega po 1.1.2013 v skladu z ZDoh-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZ novelo Zakona o dohodnini – ZDoh-2L, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 94, dne 10. 12. 2012, se uvaja cedularna obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ga zavezanec ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti. To pomeni, da se skladno s 135.č členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) v tem primeru dohodek iz oddajanja premoženja v najem obdavčuje cedularno po proporcionalni davčni …

Preberi do konca - Davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem, doseženega po 1.1.2013 v skladu z ZDoh-2

Najem oziroma uporaba nepremičnin

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec navaja, da je organiziral predavanje in v ta namen sklenil z najemodajalcem najemno pogodbo za najem dvorane s spremljajočo infrastrukturo. Na vprašanje glede obdavčitve te storitve z DDV pojasnjujemo:

Od storitve po priloženi pogodbi je treba obračunati DDV po splošni 20-odstotni stopnji.

V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) je najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasingom), razen določenih izjem, oproščen plačila …

Preberi do konca - Najem oziroma uporaba nepremičnin

Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 110/09, (1/10 popr.), 43/10 in 97/10) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,

JAVNI POZIV
k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2010

Zavezanci, ki so v letu 2010 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja …

Preberi do konca - Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2010

Ne pozabite na obveznosti iz oddajanja premoženja v najem

Oddaja napovedi je po novem mogoča tudi preko sistema eDavki, za hišniška stanovanja napovedi ni potrebno več oddajati

Vsi tisti, ki so v letu 2010 fizičnim osebam oddajali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo napoved posredovati davčnemu organu do 17. 1. 2011. Pomembna novost na tem področju je, da letos prvič napovedi ni potrebno oddati tistim, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Prav tako je novost, da lahko

Preberi do konca - Ne pozabite na obveznosti iz oddajanja premoženja v najem

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

KDO vloži napoved

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem mora davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku.

KDAJ mora zavezanec vložiti napoved

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem mora davčni zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Davčni zavezanec, ki prejema dohodek iz naslova oddajanja …

Preberi do konca - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Še niste napovedali dohodkov iz oddajanja premoženja v najem? DURS vas poziva, da to nemudoma storite!

04.06.2010 0

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Samoprijava je možna najpozneje do izdaje odmerne odločbe ali do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora ali do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka.

Davčna uprava bo začela s poostrenim nadziranjem plačevanja davčnih obveznosti na področju davka od premoženja in dohodkih iz oddajanja premoženja v najem. Pridobili smo namreč pomembne podatke o lastništvu nepremičnin, iz katerih izhaja, da ima večje število zavezancev v lasti stavbe oziroma dele stavb, za katere ne plačujejo vseh predpisanih dajatev. Vse zavezance zato pozivamo, da

Preberi do konca - Še niste napovedali dohodkov iz oddajanja premoženja v najem? DURS vas poziva, da to nemudoma storite!
1 2