Kje je denar za mala in srednja podjetja ter kako do njega

investicijeNa katere novosti in vire financiranja za svoje poslovanje in naložbe lahko računajo mala in srednja podjetja v Sloveniji.

VIRI FINANCIRANJA ZA MSP

NOVOSTI

  • potrpežljiva posojila za MSP: 12-letna posojila s štiriletnim moratorijem na odplačilo glavnice bodo predvidoma na voljo jeseni (72 milijonov evrov, ki bodo predvidoma prerazporejeni iz kreditne linije za financiranje poslovanja MSP pri SID banki),
  • nova kreditna linija SID banke za MSP za financiranje naložb in zaposlovanja (83,3 milijona evrov),
  • nova kreditna linija SID banke za
Preberi do konca - Kje je denar za mala in srednja podjetja ter kako do njega

Javni razpis za ukrep predelava in trženje

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrbo tržišča s temi proizvodi.

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo in trženje:

  • naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo;
  • naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje
Preberi do konca - Javni razpis za ukrep predelava in trženje

Brezplačna predstavitev – »Povečajte vaše možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev!«, Maribor

Brezplačna predstavitev z naslovom: »Povečajte vaše možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev!« bo potekala v četrtek, 26. februarja 2015, od 13.00 do 15.00 ure v prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24, Maribor.

Nepovratna_sredstvaDatum: 26. februar 2015, od 13.00 do 15.00 ure

Kraj: v prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24, Maribor

“Kje lahko dobim sredstva za realizacijo svoje ideje? Sem sploh upravičen do njih? Na koga se moram obrniti v različnih fazah projekta in kaj moram v teh

Preberi do konca - Brezplačna predstavitev – »Povečajte vaše možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev!«, Maribor

Javni razpis URE-GEN-I-2013-3 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

26.11.2013 0

Nepovratna_sredstvaPredmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;

B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;

C. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;

D. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;

E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne …

Preberi do konca - Javni razpis URE-GEN-I-2013-3 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Razpis P4 – nepovratna sredstva

18.10.2013 0

Slovenski podjetniški sklad je 21.6.2013 objavil javni razpis (imenovan P4) za nakup novih strojev in nove tehnološke opreme v letih 2013 ter 2014. Javni razpis omogoča pridobitev tudi do 50% nepovratnih sredstev, glede na višino investicije. Razpis bo odprt do 5.9.2013

OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU P4:

Upravičenci za prijavo na razpis: mikro, mala in srednje ve lika podjetja z najmanj 1 zaposlenim
Upravičeni stroški:

  • nakup strojev,
  • strojne opreme in
  • programske opreme do 40.000 EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: upravičeni …

Preberi do konca - Razpis P4 – nepovratna sredstva

Javni razpis PETROLURE/P/2012/01 nepovratne finančne spodbude za izvedbe energetskih pregledov in programov informiranja in ozaveščanja za podjetja

21.05.2012 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (subvencije) za svetovalne storitve v zasebnem sektorju s področja učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ki so usmerjena v zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje upravičene namene:

A. Izvedbe energetskih pregledov

B. Programi informiranja in ozaveščanja.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v RS in nameravajo izvesti začetno investicijo v …

Preberi do konca - Javni razpis PETROLURE/P/2012/01 nepovratne finančne spodbude za izvedbe energetskih pregledov in programov informiranja in ozaveščanja za podjetja
1 2 3 4 5 6