Javni razpis UREZRKO nepovratne finančne spodbude za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem sektorju

25.04.2012 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in energije pri končnih odjemalcih. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav na področju razsvetljave, izrabe odpadne toplote, frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje, regulacijskih sistemov in sistemov upravljanja z energijo ter elektromotornih pogonov.

Predmet financiranja so nove naložbe, kar pomeni naložbe, za katere je …

Preberi do konca - Javni razpis UREZRKO nepovratne finančne spodbude za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem sektorju

Javni razpis PUREE1 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

14.03.2012 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za naslednje ukrepe:

A) Vgradnja toplotnih črpalk;

B) Vgradnja sprejemnikov sončne energije;

C) Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave;

D) Izvedba energetskih pregledov;

E) Programi informiranja in strokovnega svetovanja.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v …

Preberi do konca - Javni razpis PUREE1 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja v letu 2011

12.11.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore kmetijskim gospodarstvom, ki so na območjih z degradiranim okoljem in opravljajo na njih svojo dejavnost ter imajo zaradi takega okolja znižan dohodek. Kmetijsko gospodarstvo mora biti na degradiranih območjih, ki ga je določila Vlada Republike Slovenije z Odlokom o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07).

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, …

Preberi do konca - Javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja v letu 2011

Javni poziv za vključitev v projekt podjetno v svet podjetništva

27.09.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je vključitev brezposelnih mladih izobraženih oseb v projekt Podjetno v svet podjetništva.

Projekt je namenjen spodbujanju podjetništva med osebami z višjo in visoko izobrazbo ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest v Zasavju. Končni cilj projekta je formiranje uspešnih podjetij s strani udeležencev projekta in odpiranje novih delovnih mest v teh podjetjih.

Projekt je usmerjen v razvoj podjetništva načeloma prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo, njihova vključitev v projekt pa pomeni obvezo, da …

Preberi do konca - Javni poziv za vključitev v projekt podjetno v svet podjetništva

Več možnosti za hkratno pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih sredstev EKO sklada

20.09.2011 0

V Uradnem listu RS, št. 69/2011, z dne 2.9.2011 je objavljena sprememba javnih pozivov Eko sklada za ugodno kreditiranje občanov in nepovratne finančne spodbude za naložbe v stanovanjske stavbe.

Nadzorni svet Eko sklada je v torek 30. avgusta 2011 potrdil spremembe javnih pozivov Eko sklada, ki omogočajo hkratno pridobitev tako ugodnega kredita kot nepovratnih sredstev za vse ukrepe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje po obeh javnih pozivih Eko sklada in katerih priznani stroški presegajo 20.000 evrov. Eko sklad bo s …

Preberi do konca - Več možnosti za hkratno pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih sredstev EKO sklada

Na voljo nekaj milijard evrov za raziskave in razvoj

06.09.2011 0

Evropska komisija je letošnje poletje, v sklopu 7. okvirnega programa za raziskave in razvoj, razpisala za nekaj milijard evrov nepovratnih sredstev.

Sedmi okvirni program (7. OP)
je program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti. To je glavno orodje Evropske unije za financiranje raziskav v Evropi, program pa traja od leta 2007 do 2013 (razen EURATOM, ki traja do 2011).

7. OP je oblikovan tudi zato, da se sooči z zaposlitvenimi potrebami in konkurenčnostjo Evrope. 7.OP podpira …

Preberi do konca - Na voljo nekaj milijard evrov za raziskave in razvoj
1 2 3 4 5 6