Nosilec dejavnosti za davčne namene in izdajanje računov

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec navaja primer kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarja z osnovno kmetijsko dejavnostjo ter dopolnilno dejavnostjo na kmetiji in ki je pričelo s 1. 1. 2014 ugotavljati dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Za nosilca dejavnosti za davčne namene so člani kmečkega gospodinjstva izbrali očeta, ki je bil kot predstavnik kmečkega gospodinjstva tudi že identificiran za namene DDV. Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji …

Preberi do konca - Nosilec dejavnosti za davčne namene in izdajanje računov