Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015

11.12.2014 0

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeObjavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 25. 11. 2014, http://www.ess.gov.si/

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2015.

Javna dela se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja …

Preberi do konca - Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2012

26.02.2012 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro podjetjih v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.

Vlagatelj lahko kandidira na razpis samo z eno prijavo.

Investicija oziroma prijavljena faza investicije ne sme biti začeta pred oddajo vloge na razpis. Za začetek izvajanja investicije oziroma prijavljene …

Preberi do konca - Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2012

Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest

18.05.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje zaposlitve osebe, ki je bila na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod) prijavljena kot težje zaposljiva oseba po Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja in je v letu 2011 določena s strani Območne službe Zavoda kot prednostna ciljna skupina in ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.

Kot prednostna ciljna skupina so s strani Območne službe Zavoda v …

Preberi do konca - Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest
1 2