Predlog novele zakona o avtorskih in sorodnih pravicah

20.02.2012 0

Na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo je bil objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki med drugim ureja upravljanje kolektivnih organizacij z avtorskimi pravicami, nadzordelovanja kolektivnih organizacij s strani avtorjev, uporabnikov in druge zainteresirane javnosti, določa hitrejši začetek postopka pred Svetom in uvaja najnujnejša postopkovna vprašanja o vpisu v register, ki jih doslej zakon ni urejal. S Predlogom se celovito spreminja celotni 2. oddelek šestega poglavja, ki ureja področje kolektivnega upravljanja pravic.…

Preberi do konca - Predlog novele zakona o avtorskih in sorodnih pravicah

Veljati začne novela zakona o DDV

05.11.2011 0

Z današnjim dnem je začela veljati novela zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki izboljšuje likvidnost podjetij, ki imajo neplačane terjatve do podjetij v postopku prisilne poravnave ali stečaja. Danes sta začeli veljati tudi noveli zakonov o trgu finančnih instrumentov in o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Novela zakona o DDV, ki jo je DZ sprejel 23. septembra, uvaja ukrep, ki davčnim zavezancem omogoča zmanjšanje obračunanega in neplačanega DDV od priznanih terjatev že ob prijavi terjatev v prisilni poravnavi ali …

Preberi do konca - Veljati začne novela zakona o DDV

Vlada potrdila novelo zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

21.09.2011 0

Vlada je potrdila novelo zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, s katerim želi odgovoriti na nekatera opozorila gospodarstva glede obveznega pobota. Med drugim predlog kot minimalni znesek, ki mora biti vpisan v pobot, določa 250 evrov. Poleg tega jasno opredeljuje organe, pristojne za nadzor nad izvajanjem zakona.

Medtem ko morajo dolžniki po trenutnem zakonu v pobot vpisati obveznosti, s katero so prišli v zamudo, dan pred obveznim pobotom, predlog novele določa, da se v pobot vpišejo obveznosti, ki so …

Preberi do konca - Vlada potrdila novelo zakona o preprečevanju zamud pri plačilih
1 2 3