Zakonodajne novosti s področja računovodstva

19.12.2014 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014090.pdf
 • Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014090.pdf
 • Zakon o spremembah Zakona o davku na finančne storitve (ZDFS-A)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014090.pdf
 • Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014090.pdf
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

15.11.2013 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013092.pdf
 • Navodilo o načinih poročanja podatkov o blagovni menjavi med državami članicami EU v statističnem raziskovanju Intrastat
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013092.pdf
 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2013
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013092.pdf
 • Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Gruzijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

10.10.2013 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1B)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-C)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf
 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2013
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 82/2013 z dne 8.10.2013 (http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201382)…

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

09.10.2013 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C), skrajšani postopek, EPA 1499-VI
  http://imss.dz-rs.si/imis/98e0e52e4fbe579ce3ad.pdf
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C), skrajšani postopek, EPA 1502-VI
  http://imss.dz-rs.si/imis/33e35b70b714c678608f.pdf
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C), skrajšani postopek, EPA 1498-VI
  http://imss.dz-rs.si/imis/69df7a9f1ea0b30a47b0.pdf
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj (ZZVZZ-M), nujni
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

13.06.2012 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1D)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012038.pdf
 • Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012038.pdf
 • Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012038.pdf
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2012
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012038.pdf

Uradni …

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

01.06.2012 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Dopolnitev Tarife nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva
1 2 3 4