Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo več vprašanj zavezancev glede dohodkov:

  • poslovodij, ki vodijo družbo, s katero imajo sklenjeno pogodbo o poslovodenju,
  • prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe proti tretjim osebam, in to funkcijo v skladu z ZGD-1 tudi dejansko opravljajo in
  • prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe proti tretjim osebam, imajo pa hkrati z družbo sklenjeno tudi pogodbo o poslovodenju oziroma družbo dejansko vodijo.

Vprašanja se nanašajo na opredelitev dohodkov po Zakonu o dohodnini: ali se štejejo za dohodek iz …

Preberi do konca - Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov