Odbitek DDV od večnamenskih vozil

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi s problematiko odbitka DDV pri večnamenskih vozilih vezano na 106. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11 in 108/11, v nadaljevanju PZDDV), nazadnje spremenjen s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 82/11) v nadaljevanju izdajamo naslednje pojasnilo:

Po predhodno veljavni določbi 106. člena PZDDV so osebni avtomobili …

Preberi do konca - Odbitek DDV od večnamenskih vozil

Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z odbitkom DDV od nabave večnamenskih vozil po spremembi 106. člena pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Ur. l. RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10 in 82/11) pojasnjujemo:

V prvem odstavku 106. člena pravilnika je določeno, da so osebni avtomobili iz c) točke 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11 in 78/11) motorna vozila pod tarifno …

Preberi do konca - Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil

Zastarane obveznosti in popravek DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec v poslovnih knjigah izkazuje obveznost, ki je po določbah Obligacijskega zakonika zastarala. Pri nabavi je zavezanec odbil DDV, ker je bila nabava blaga oziroma storitev povezana z opravljanjem njegove obdavčene dejavnosti. V zvezi z vprašanjem, ali je davčni zavezanec dolžan popraviti odbitek DDV, ko obveznost zastara oziroma jo odpiše, pojasnjujemo:

V primeru zastaranja obveznosti do dobaviteljev ni treba popravljati odbitka DDV, če se davčna osnova pri tem ni spremenila.

Davčni zavezanec ima po prvem odstavku 63. člena …

Preberi do konca - Zastarane obveznosti in popravek DDV

Kmalu vračilo DDV tudi za neplačane račune

29.03.2012 0

Na finančnem ministrstvu so pripravili predlog novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV), s katero se bo ponovno omogočil odbitek davka tudi v primeru, da račun še ni plačan. Spremembe zakona zahteva Evropska komisija. Zavezancem bo zato treba vrniti dodatnih 5,8 milijona evrov.

Da odbitka DDV ne smejo uveljaviti, če računa še niso plačali, je zavezancem za DDV naložila novela zakona, ki jo je DZ sprejel lani spomladi v zakonodajnem paketu, s katerim se je vlada postavila po …

Preberi do konca - Kmalu vračilo DDV tudi za neplačane račune

Stroški prehrane in nastanitve ter odbitek DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli vprašanje glede pravice do odbitka DDV od stroškov nastanitve in prehrane, ko davčni zavezanec iz Ljubljane pošlje v Maribor svojega zaposlenega, da pri stranki opravi storitev, ki traja nekaj dni. Zaposleni je v času opravljanja storitve nastanjen v Mariboru. V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo:

V opisanem primeru davčni zavezanec ne more uveljaviti pravice do odbitka DDV od stroškov prehrane in nastanitev. Davčni zavezanec namreč lahko odbije DDV od stroškov prehrane in nastanitev, kadar so ti stroški povezani z

Preberi do konca - Stroški prehrane in nastanitve ter odbitek DDV

Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil – dodatno pojasnilo

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec se sklicuje na naše pojasnilo, št. 4234-2031/2011-1 z dne 11. 11. 2011 kjer je pojasnjena pravica do odbitka DDV od nabave večnamenskih vozil. Zanima ga, kdo je pristojen za uvrstitev predelanega vozila v ustrezno tarifo, saj Carinska uprava RS z odločbo zavrača zahtevke zavezancev za izdajo zavezujoče tarifne informacije. Nadalje ga zanima ali lahko posplošeno upošteva kar kategorijo vozila, ki je zapisana v prometnem dovoljenju oziroma v potrdilu o skladnosti.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Za razvrstitev izdelkov v ustrezno

Preberi do konca - Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil – dodatno pojasnilo
1 2 3 4 5