Odbitek DDV od osebnih avtomobilov pri pogodbi o ”subleasingu”

sodisce RSOdločba:    sodba I U 1574/2009
Oddelek:    Javne finance
Datum seje senata:    07.06.2011
Področje:    DAVKI
Institut:    DDV – odbitek vstopnega DDV – subleasing – nakup in prodaja osebnih avtomobilov – posredništvo pri trgovanju z vozili
Zveza:    ZDDV člen 40.

JEDRO:
Iz določbe 1. točke 6. odstavka 40. člena ZDDV izhaja, da davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od osebnih avtomobilov, razen od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti dajanja v najem in zakup in za nadaljnjo prodajo. Tožnik …

Preberi do konca - Odbitek DDV od osebnih avtomobilov pri pogodbi o ”subleasingu”

Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z odbitkom DDV od nabave večnamenskih vozil po spremembi 106. člena pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Ur. l. RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10 in 82/11) DURS pojasnjuje:

V prvem odstavku 106. člena pravilnika je določeno, da so osebni avtomobili iz c) točke 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11 in 78/11) motorna vozila pod

Preberi do konca - Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil

Subvencije za projekte s področja knjige in obračunavanje DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanjem davčnega zavezanca, kako je treba z vidika Zakona o davku na dodano vrednost obravnavati subvencije, ki jih je podelilo Ministrstvo za kulturo za projekte s področja knjige, pojasnjujemo:

Subvencije, ki jih je izplačalo Ministrstvo za kulturo na področju knjige, v opisanih primerih niso predmet DDV.

V skladu s 1. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3 in 18/11) so predmet DDV dobave blaga in …

Preberi do konca - Subvencije za projekte s področja knjige in obračunavanje DDV

Obdavčitev subvencij z DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z obravnavanjem subvencij v sistemu DDV se v praksi pogosto pojavlja vprašanje, kdaj se neko plačilo šteje kot prava subvencija oziroma kdaj je treba subvencijo vključiti v davčno osnovo ter kdaj subvencija vpliva na določitev odbitnega deleža vstopnega DDV.

DDV zakonodaja EU ne vsebuje definicije kaj so subvencije. Definicijo subvencije je podalo sodišče Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: sodišče ES) v sodbi C-30/59 in sicer je subvencija plačilo v denarju ali stvareh s strani države kot pomoč …

Preberi do konca - Obdavčitev subvencij z DDV

Odbitek DDV na podlagi razdelilnika upravljalca

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede pravice do odbitka DDV, prikazanega v razdelilniku upravljavca stavbe za storitve obratovanja, vzdrževanja in upravljanja objektov. V zvezi s tem pojasnjujemo:

Davčni zavezanec, ki razpolaga z razdelilnikom upravljavca in ta razdelilnik vsebuje podatke o posameznih dobavah (voda, elektrika, plin, odvoz smeti…), ki so jih opravili različni dobavitelji, ima pravico do odbitka DDV. Način evidentiranja zneskov v davčne evidence (skupni znesek ali ločeni zneski posameznih dobav vode, elektrike, plina, odvoza smeti…) ne vpliva na

Preberi do konca - Odbitek DDV na podlagi razdelilnika upravljalca

Dileme v zvezi z novelo ZDDV-1 in ZPreZP

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa vprašanja davčnega zavezanca v zvezi z izvajanjem Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP (Uradni list RS, št. 18/11) in 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) odgovarjamo (na vprašanja v zvezi z izvajanjem ZPreZP smo pridobili odgovore od Ministrstva za finance):

1. Kdaj bodo objavljena natančnejša navodila v zvezi z obliko in načinom poročanja popravkov DDV po ZDDV-1D? Na kakšen način se bo poročalo

Preberi do konca - Dileme v zvezi z novelo ZDDV-1 in ZPreZP
1 2 3 4 5