Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, leto 2012

Pri opredelitvi višine odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi v letu 2012, so upoštevana določila iz Zakona o dohodnini.

Obdobje – leto 2012 Odpravnina, odpoved pogodbe
o zaposlitvi
od 01.01. do 02.02.2012 15.104,40
od 03.02. do 19.02.2012
16.518,80
od 20.02. do 29.03.2012 15.460,90

44. člen – ZDoh-2
(dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo)

(1)

[…]
9. odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, …

Preberi do konca - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, leto 2012