Omejitev izvršbe – Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

14.09.2015 0

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K), ki je začel veljati 4. 8. 2015, omejuje izvršbo na 76 % bruto minimalne plače. Ta trenutno znaša 790,73 €, kar pomeni, da mora dolžniku – fizični osebi pri izvršbi na računu ostati 600,95 evrov.

102. člen
(Omejitve izvršbe)

Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti …

Preberi do konca - Omejitev izvršbe – Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Davčna obravnava odškodnin z vidika ZDoh-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPojasnilo glede davčne obravnave odškodnin z vidika Zakona o dohodnini.

Davčna obravnava odškodnin po Zakonu o dohodnini

Davčna obravnava dohodka fizične osebe, opredeljenega kot odškodnina, je odvisna od njegove vsebine. Če gre za plačilo za opravljeno delo, bo takšen dohodek praviloma obravnavan kot dohodek iz zaposlitve, če gre za plačilo za uporabo denarja, bo davčno obravnavan kot obresti itn. Določene odškodnine so skladno s 5. točko 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB7; v nadaljevanju: ZDoh-2) …

Preberi do konca - Davčna obravnava odškodnin z vidika ZDoh-2

Odškodnine, pogodbene kazni, povračila škod zaradi razveljavitve pogodbe in plačilo DDV

sodisce RSOdločba: Sklep X Ips 493/2005
Oddelek: Upravni oddelek
Datum seje senata: 19.11.2009
Področje: DAVKI
Institut: DDV – pogodbena kazen – promet blaga ali storitev
Zveza: ZDDV člen 3, 3/1-1. ZPP člen 339, 339/2-14.

JEDRO:
Za potrebe obračuna DDV je pomembno vprašanje, ali je tožeča stranka za zaračunani znesek „pogodbene kazni“ dejansko opravila kakšne storitve v smislu ZDDV, ali ne. Če storitev ni opravila, tudi ni dolžna plačati DDV. Če pa je storitve opravila, pa je treba ugotoviti, kakšne so …

Preberi do konca - Odškodnine, pogodbene kazni, povračila škod zaradi razveljavitve pogodbe in plačilo DDV