ABC lizinga za podjetnike

25.11.2016 0

Slovenci smo posebni, saj vsak drug nov avto financiramo z lizingom. Poleg fizičnih oseb nanj prisegajo tudi podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, nakup vozil(a) pa je zanje velika odločitev, saj gre pogosto za drag kos opreme pri njihovem poslovanju.

Lizing ima za podjetnike pred kreditom kar nekaj prednosti, po izteku pogodbe se jim v nekaterih primerih ni treba ubadati s prodajo rabljenega vozila, saj se glede na svoje potrebe lahko odločijo za finančni ali operativni lizing. S prvim si …

Preberi do konca - ABC lizinga za podjetnike

Amortizacija vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva

Zavezanec sprašuje, ali se z davčnega vidika pri vlaganjih v tuja opredmetena osnovna sredstva za najvišjo dovoljeno amortizacijsko stopnjo lahko uporablja stopnja iz skupine za druga vlaganja. To vprašanje se zastavlja v povezavi z novo razvrstitvijo teh vlaganj med opredmetena osnovna sredstva zaradi spremembe Slovenskih računovodskih standardov. Omenja vlaganja, ki po vsebini ne predstavljajo opreme, temveč druga opredmetena osnovna sredstva, največkrat v obliki vlaganj v tuj poslovni prostor, ki ga najemnik uporablja za svojo dejavnost. Posebej ga zanima za …

Preberi do konca - Amortizacija vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva

Kako pravilno določimo dobo koristnosti osnovnih sredstev

17.12.2009 0

Doba koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva ali neopredmetenega sredstva je odvisna od:

  • pričakovanega fizičnega izrabljanja;
  • pričakovanega tehničnega staranja;
  • pričakovanega gospodarskega staranja ter
  • pričakovanih zakonskih in drugih omejitev uporabe.

Kot doba koristnosti posameznega sredstva se upošteva tista, ki je glede na posameznega izmed naštetih dejavnikov najkrajša.

Pri pomembnejših postavkah opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstvih je potrebno dobo koristnosti pregledati najmanj na koncu vsakega poslovnega leta. Če se pričakovana doba koristnosti dolgoročnega sredstva pomembno razlikuje od prejšnje usmeritve, je treba dobo amortiziranja …

Preberi do konca - Kako pravilno določimo dobo koristnosti osnovnih sredstev