Ali veste, da vas lahko davčni inšpektor vklene?

inspektorZaradi uvedbe davčnih blagajn bo v teh dneh vse več inšpekcijskih nadzorov. Zato odgovarjamo na vprašanja bralcev, kakšna pooblastila imajo inšpektorji. Kaj se da z inšpektorjem »zmeniti« in pod kakšnimi pogoji. Vas ta lahko vklene, zadrži in ustavi?

Pristojnosti in pooblastila davčnih inšpektorjev so določeni v zakonu o finančni upravi. Tu so določene tudi globe za prekrške, če ob davčnem pregledu niste ubogljivi. Del nadzora opredeljuje tudi zakon o davčnem postopku. Seveda so inšpektorji na vratih zadnja stvar, ki …

Preberi do konca - Ali veste, da vas lahko davčni inšpektor vklene?

Podjetniki lahko imate po novem le en transakcijski račun

Spletno računovodstvo - E-računovodstvoS tem, ko imajo lahko podjetniki le en transakcijski račun, se jim bodo zmanjšali stroški vodenja ločenega plačilnega računa. Če se bo podjetnik odločil za en račun, ga bo lahko uporabljal v zasebne in poslovne namene. Po novem bodo vsi zavezanci za dohodnino prejeli informativni izračun dohodnine.

15.12.2015 so začele veljati novembra sprejete spremembe zakona o davčnem postopku, ki jih je vlada pripravila v okviru ukrepov za odpravo administrativnih ovir in večjo učinkovitost pri pobiranju javnih dajatev. Zavezancem prinašajo …

Preberi do konca - Podjetniki lahko imate po novem le en transakcijski račun

Finančno ministrstvo obljublja lažje plačilo davčnega dolga

dolgujeFinančno ministrstvo je pripravilo predlog novele zakona o davčnem postopku, s katero se bo zavezancem omogočilo lažje plačilo davčnega dolga, davčnemu organu pa večjo učinkovitost. Cilj sprememb je sicer zagotoviti preprost, jasen in enostaven davčni sistem.

Glavna cilja predloga novele zakona o davčnem postopku sta poenostavitev postopkov pobiranja davkov oz. zmanjšanje administrativnega bremena zavezancem za davek ter večja preglednost davčnega postopka. S tem se povečuje tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva, piše v obsežnem zakonskem osnutku, ki je še do 22. …

Preberi do konca - Finančno ministrstvo obljublja lažje plačilo davčnega dolga

Malo delo ne bo privlačno, davčno je najugodnejši espe

17.12.2010 0

Primerjava stroškov dela najpogostejših vrst zaposlitev

Čeprav ima normirani espe razmeroma visoko efektivno davčno obremenitev, jo je v primeru vodenja računovodstva mogoče precej znižati. Študentski espeji bodo imeli prednost pred malim delom.

Največja slabost malega dela (kot jo nakazuje zadnji predlog zakona o malem delu) bo omejitev letnega prihodka na šest tisoč evrov. Poleg tega tudi efektivna obdavčitev ne bo nizka (skoraj 35-odstotna). Študentsko delo, katerega strošek je zdaj daleč najnižji, bodo v prihodnje najpogosteje zamenjali tako imenovani študentski …

Preberi do konca - Malo delo ne bo privlačno, davčno je najugodnejši espe

Blagajniško poslovanje

21.05.2010 0

Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu

Kot določa Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZplaSS, Uradni list RS, št. 58/2009) je Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (Uradni list RS, št. 103/2002, 141/2006) 1. 1. 2010 prenehal veljati. Novega predpisa ministrstvo za finance ni sprejelo in ga tudi nima namena sprejeti, kar pomeni, da imetniku transakcijskega računa gotovine, ki presega blagajniški maksimum, ni več treba položiti na transakcijski račun. Davčni zavezanec pa mora voditi evidenco …

Preberi do konca - Blagajniško poslovanje

Registracija s.p.

19.04.2010 0

1. Kdo je s.p.?

Samostojni podjetnik (s.p.) je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. To pomeni, da je samostojni podjetnik vsak posameznik, ki registrira s.p. z namenom samostojnega opravljanja pridobitne dejavnosti.

2. Kje je potrebno za registracijo s.p.?

  • Dobra poslovna ideja in dober poslovni načrt – priporočljivo, nista pa formalni pogoj za ustanovitev.
  • Določitev sedeža in dejavnosti. Dejavnost si podjetnik izbere po standardni  klasifikaciji dejavnosti. Za opravljanje večine dejavnosti ni nobenih dodatnih
Preberi do konca - Registracija s.p.
1 2