Novosti – ZPIZ je določil mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic – osebe, ki v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja), so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Iz tega naslova plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih.

Prispevki za pokojninsko in

Preberi do konca - Novosti – ZPIZ je določil mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Kako urejati obvezna socialna zavarovanja prek portala e-VEM?

Urejanje socialnih zavarovanj – od 1. januarja 2016 obvezno prek portala e-VEM za vse poslovne subjekte

Od 1.1.2016 morajo vsi zavezanci za prijavo, ki so kot fizične ali pravne osebe (samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, itd.) vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM.

Obvezna socialna zavarovanja lahko urejajo:

  • delodajalci, ki so gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, društva ipd.,
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • osebe, ki
Preberi do konca - Kako urejati obvezna socialna zavarovanja prek portala e-VEM?

Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za tuje zavarovane osebe

22.01.2014 0

Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli dopis v katerem podajajo stališče, da se za poškodbo pri delu in poklicno bolezen lahko zavarujejo poleg oseb, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: Zakon) tudi nekatere skupine tujih zavarovanih oseb iz držav članic EU, EGP in Švice ter držav s katerimi so sklenjeni bilateralni sporazumi o socialnem zavarovanju, in sicer pod pogojem, …

Preberi do konca - Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za tuje zavarovane osebe