Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji

01.03.2015 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.

Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji – v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju.

Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo:

  • spodbujali sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo,
  • krepili inovativnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in
Preberi do konca - Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji