Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v primeru postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka ter obveznost popravka odbitka DDV v teh primerih

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZaradi številnih vprašanj glede popravka zneska obračunanega in neplačanega DDV v skladu z 39. členom ZDDV-1 s strani upnika in obveznostjo popravka odbitka DDV s strani dolžnika v primeru zaključka postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka, pojasnjujemo:

1. Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v skladu z 39. členom ZDDV-1

Upnik lahko že na začetku postopka prisilne poravnave ali stečajnega postopka popravi (zmanjša) obračunani in neplačani DDV od celotnih priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne poravnave

Preberi do konca - Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v primeru postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka ter obveznost popravka odbitka DDV v teh primerih

Zastarane obveznosti in popravek DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec v poslovnih knjigah izkazuje obveznost, ki je po določbah Obligacijskega zakonika zastarala. Pri nabavi je zavezanec odbil DDV, ker je bila nabava blaga oziroma storitev povezana z opravljanjem njegove obdavčene dejavnosti. V zvezi z vprašanjem, ali je davčni zavezanec dolžan popraviti odbitek DDV, ko obveznost zastara oziroma jo odpiše, pojasnjujemo:

V primeru zastaranja obveznosti do dobaviteljev ni treba popravljati odbitka DDV, če se davčna osnova pri tem ni spremenila.

Davčni zavezanec ima po prvem odstavku 63. člena …

Preberi do konca - Zastarane obveznosti in popravek DDV

Članarina sindikatu in DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa podlagi veljavne zakonodaje posredujemo pojasnilo v zvezi z obravnavo članarin, porabljeno za namene, ki jih je davčni zavezanec navedel v dopisu. Pri tem pa opozarjamo, da je treba v vsakem posameznem primeru ugotavljati, za opravljanje katerih transakcij je članarina namenjena, zato enotnih navodil glede obravnavanja članarin v praksi pri sindikatih in pri drugih podobnih članskih organizacijah ne moremo podati. Prav tako opozarjamo, da je treba oprostitve razlagati strogo, ker so izjema od splošnega načela, v skladu s katerim …

Preberi do konca - Članarina sindikatu in DDV

Popravek zneska obračunanega DDV pri opravljeni storitvi odkupa nezapadlih terjatev – faktoringa

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec navaja, da v primeru nezapadlih terjatev davčna obveznost nastane, ko je opravljena storitev (ob podpisu pogodbe) ter da se DDV obračuna od davčne osnove, ki je določena v drugem odstavku 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1. Ker pravilnik posebej ne določa, kaj v primerih, ko je izterjani znesek manjši od diskonta, prosi za potrditev v zvezi z dilemo, ki se mu postavlja v primeru, ko je izterjani znesek manjši od zneska diskonta, od katerega je bil odveden

Preberi do konca - Popravek zneska obračunanega DDV pri opravljeni storitvi odkupa nezapadlih terjatev – faktoringa

Neprijava terjatev v postopku prisilne poravnave in popravek zneska obračunanega DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoVprašanje – opis problema

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in s sedežem v Sloveniji (v nadaljevanju: zavezanec), je v letu 2008 kupcu dobavil blago in izdal račun v višini 6.000,00 € (z vključenim DDV po stopnji 20%). Zavezanec v letu 2010 še vedno ni prejel plačila za opravljeno dobavo blaga, hkrati pa je izvedel, da je bil uspešno zaključen postopek prisilne poravnave kupca, pri čemer zavezanec ni priglasil svojih terjatev.

Zavezanec sprašuje, ali (in kdaj) lahko uveljavi pravico …

Preberi do konca - Neprijava terjatev v postopku prisilne poravnave in popravek zneska obračunanega DDV