Od danes bolj pregledno označevanje cen blaga tudi na znižanjih

26. januarja 2023 se začne uporabljati novi Zakon o varstvu potrošnikov, o katerem smo že obširneje poročali v novici. Novi zakon v slovenski pravni red prenaša rešitve evropskih direktiv, ki izenačujejo pravila med državami članicami EU. Spremembe se nanašajo predvsem na pravice in obveznosti potrošnikov v zvezi z nepoštenimi poslovnimi praksami, prodajno pogodbo, pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Prav tako 26. januarja pa se začne uporabljati tudi nov Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin …

Preberi do konca - Od danes bolj pregledno označevanje cen blaga tudi na znižanjih

Komisija obljublja odpravljanje birokracije pri e-trgovanju

12.01.2017 0

Z uvedbo novosti pri plačevanju davka na dodano vrednost bodo potrošniki in podjetja, zlasti zagonska ter mala in srednja podjetja (MSP), laže prodajali in kupovali blago in storitve prek spleta, sporočajo iz evropske komisije.

Z uvedbo vseevropskega portala za spletna plačila DDV (sistem »vse na enem mestu«) se bodo stroški izpolnjevanja obveznosti plačila DDV precej znižali, s čimer bodo podjetja v EU na leto prihranila 2,3 milijarde evrov.

Po novih pravilih se DDV plača v državi članici končnega kupca. …

Preberi do konca - Komisija obljublja odpravljanje birokracije pri e-trgovanju

Davčne blagajne: s 1. februarjem strožji nadzor

S 1.  februarjem bodo nadzorniki Finančne uprave RS začeli s strožjim nadzorom in tudi doslednim izrekanjem  glob vsem zavezancem, ki še ne bodo vključeni v sistem davčnih blagajn. Sankcionirane bodo tudi vsebinske in programske nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov. Prekrškovni postopki se bodo vodili tako zoper zavezance, ki bodo kršili zakonodajo, kot tudi zoper programske hiše, ki računalniških programov niso izdelali v skladu z določbami zakona. Posebna pozornost bo namenjena neizdajanju računov.

Nadzori bodo opravljeni na podlagi:

  • analiz podatkov,
Preberi do konca - Davčne blagajne: s 1. februarjem strožji nadzor

Plačila s kartico bodo za trgovce cenejša – pa potrošniki?

13.03.2015 0

Predlog zakonske ureditve o medbančnih provizijah je potrdil Evropski parlament, do poletja ga bo predvidoma še evropski svet.

kreditneEvropski poslanci so sprejeli zakonodajo, ki omejuje medbančne provizije za plačila s karticami na največ 0,2 odstotka vrednosti transakcije, kadar potrošnik uporabi debetno kartico in največ 0,3 odstotka, kadar uporabi kreditno kartico. Pred objavo v uradnem listu mora zakon formalno podpreti še evropski svet, kar se bo predvidoma zgodilo še pred poletjem.

Provizije se med državami pomembno razlikujejo (odvisne so tudi …

Preberi do konca - Plačila s kartico bodo za trgovce cenejša – pa potrošniki?

Kaj storiti, če opazite ali če ste žrtev nepoštene poslovne prakse slovenskega podjetja?

13.10.2011 0

Če se vam zgodi kakšen od navedenih primerov, ali pa se vam zdi, da ste bili žrtev kakšne oblike nepoštene poslovne prakse slovenskega podjetja, lahko podate prijavo na pristojni Tržni inšpektorat.

Če ta ugotovi, da podjetje uporablja nepošteno poslovno prakso ali je tik pred tem, da jo uporabi, lahko podjetju z odločbo prepove uporabo takšne prakse. To stori v primeru, kadar misli, da bi takšna praksa lahko oškodovala potrošnike ne glede na (ne)krivdo podjetja.

Če pa ste pri vaši …

Preberi do konca - Kaj storiti, če opazite ali če ste žrtev nepoštene poslovne prakse slovenskega podjetja?

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1)

21.09.2010 0

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet zakona)

(1) Ta zakon ureja kreditne pogodbe, pri katerih kot jemalec kredita nastopa potrošnik ali potrošnica (v nadaljnjem besedilu: potrošnik), ki jemlje kredit pod pogoji in za namen, ki ga določa ta zakon.

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L št. 133 z dne 22. 5. 2008, …

Preberi do konca - Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1)
1 2