Razlaga 66.a člena ZDDV-1 (uveljavljanje odbitka DDV pri neplačanih računih)

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 18/11 je bil dne 15. 3. 2011 objavljen Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1D, s katerim je dodan nov 66.a člen zakona. Ta zakon predstavlja podporo ukrepom, določenim v Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP, ki je tudi objavljen v Uradnem listu RS št. 18/11.

ZDDV-1D je začel veljati 16. 3. 2011, ne uporablja pa se za račune, izdane pred uveljavitvijo tega zakona. Določbe ZDDV-1D se nanašajo …

Preberi do konca - Razlaga 66.a člena ZDDV-1 (uveljavljanje odbitka DDV pri neplačanih računih)

Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota

14.04.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoVlada RS je na današnji seji dala soglasje k Tarifi nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota, ki jih je na svoji seji dne 8. 4. 2011 sprejel svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Sprejetje Tarife nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota je potrebno zaradi izvajanja Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, na podlagi katerega je bila AJPES-u podeljena pristojnost za izvajanje obveznega večstranskega pobota.

Nadomestilo stroškov za izvajanje večstranskega obveznega pobota se bo …

Preberi do konca - Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota

Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota

14.04.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoNa podlagi petega odstavka 17. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve sprejema

PRAVILA o izvajanju obveznega večstranskega pobota

Pravila si lahko ogledate s klikom na povezavo: Pravila_o_izvajanju_obveznega_vecstranskega_pobota (pdf)

Pripravil: Računovodstvo Vitago…

Preberi do konca - Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota

Stališče GZS: glede neizvedljivih določil z.o preprečevanju zamud pri plačilih in obveznega večstranskega pobota

14.04.2011 0

Od Vlade in ministra za finance zahtevamo interventne ukrepe za premoščanje neizvedljivih določil Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih in obveznega večstranskega pobota

V dnevih pred 15. aprilom, ki naj bi bil po Pravilih AJPES obvezujoč datum za obvezno vključevanje v večstranski pobot, se dviga protest številnih podjetij o posledicah zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, na katere je GZS opozarjala pred njegovim sprejemom.

Žal srd vodstev podjetij, ki nam sporočajo, kako se prej predvidljivi plačilni roki podaljšujejo na …

Preberi do konca - Stališče GZS: glede neizvedljivih določil z.o preprečevanju zamud pri plačilih in obveznega večstranskega pobota

Obvestilo ZRS v zvezi z obveznim večstranskim pobotom

13.04.2011 0

V petek, 8.4.2011, so se v zvezi z izvajanjem Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih predstavniki ZRS sestali z direktorico AJPES, gospo Romano Logar ter njenimi sodelavci. ZRS je predstavila dileme v zvezi z izvedbo zakona, zlasti pa izpostavila problematiko izvedbe predvidenega prvega obveznega večstranskega pobota, ki naj bi se izvajal 15.4.2011.

Predstavniki AJPES so soglašali, da je za pripravo na prvi obvezni pobot, ki bo 15. 4. 2011, relativno malo časa, saj ta datum neposredno sledi datumu oddaje …

Preberi do konca - Obvestilo ZRS v zvezi z obveznim večstranskim pobotom