Navajanje klavzule na izdanem računu v primeru dobave prejemniku blaga v tristranskem poslu

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec v dopisu navaja, da ima slovensko podjetje sklenjen posel z italijanskim podjetjem za dobavo avtomobilskih rezervnih delov. Blago pridobi od avstrijskega podjetja in ga pošlje neposredno iz Avstrije v Italijo končnemu prejemniku, pri tem blago ozemlja Slovenije ne prečka. Davčnega zavezanca v zvezi z navedenim zanima, kakšna je obveznost iz naslova DDV in katero “klavzulo” oziroma kateri člen slovenske in evropske zakonodaje naj uporabi pri izstavitvi računa.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Če so izpolnjeni vsi pogoji

Preberi do konca - Navajanje klavzule na izdanem računu v primeru dobave prejemniku blaga v tristranskem poslu

Pridobitev kozmetičnih izdelkov po ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje glede obračunavanja DDV od nabav blaga na Madžarskem. Samostojni podjetnik, ki ni identificiran za namene DDV, nabavi kozmetične izdelke na Madžarskem in jih pripelje v Slovenijo. V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo:

Kadar davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV (mali davčni zavezanec) pridobi blago iz Madžarske, njegove pridobitve niso predmet DDV, če skupna vrednost pridobitev blaga znotraj Unije v tekočem koledarskem letu ne preseže zneska 10.000 eurov. Ker mali davčni zavezanec dobavitelju blaga iz druge

Preberi do konca - Pridobitev kozmetičnih izdelkov po ZDDV-1