Od računovodje zahtevajte, da pripravi medletne računovodske izkaze

03.08.2011 0

Če spremljate mesečne ali trimesečne izkaze, ne boste sprejemali intuitivnih odločitev. Četudi obveznost izdelave medletnih računovodskih poročil in evidenc za potrebe notranjega poročanja ni zakonsko predpisana, to ne pomeni, da jih računovodji ni treba izdelovati.

Outsourcing računovodstvaMed računovodjo in direktorjem družbe pogosto poteka zelo zapletena komunikacija. Nemalokrat je vzrok dejstvo, da sodobni menedžerji praviloma dokaj slabo poznajo potek delovnih procesov v računovodstvu; zlasti možnosti poročanja, roke in računovodsko izrazje, na drugi strani pa tudi računovodje premalo poznajo način in procese …

Preberi do konca - Od računovodje zahtevajte, da pripravi medletne računovodske izkaze

Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zasavski regiji v letu 2010

27.06.2011 0
  • Podatke iz letnih poročil je za leto 2010 AJPES predložilo 608 družb.
  • Zasavske družbe so tudi v letu 2010 ugotovile negativni poslovni izid, ki pa je bil še nekoliko višji kot v letu 2009 in znaša 5,2 mio €.
  • Zasavske družbe ustvarile 214 mio € neto dodane vrednosti, kar je 3 % več kot v letu 2009. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 31.204 €, kar je za 7 % več kot leto prej.
  • V zasavskih družbah je
Preberi do konca - Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zasavski regiji v letu 2010

Poslovno odločanje v času recesije

08.03.2009 0

Danes bomo govorili o pomembnosti računovodskih informacij, predvsem v luči izrednih razmer recesije, na poslovno odločanje podjetnika.

Modri ljudje pravijo: ”Edina stalnica je sprememba”. In ravno te spremembe se dogajajo v našem okolju, gospodarstvu in politiki. Vse te spremembe pa se tako ali drugače dotikajo podjetij, in sicer enih bolj medtem ko drugih manj, vse je seveda odvisno do dejavnosti, ki jo to podjetje opravlja in še od marsičesa drugega.

Pomembno je, da podjetja na dogajanja ne odreagirajo …

Preberi do konca - Poslovno odločanje v času recesije