Lišpate bilanco? Kako lahko davke znižate v zadnjem hipu?

Še dva tedna imate časa, da si znižate davčno osnovo za letos. Kateri odhodki so davčno priznani, na kaj morate pri tem paziti in kako nikakor ne boste prepričali davkarjev o nižjih davkih.

Upoštevajte: prihodnje leto bo višji davek na dobiček podjetij

Kaj torej storiti? Razmislite, ali res potrebujete denimo nov računalnik in ali ga ne bi namesto januarja kupili decembra in si tako osnovo znižali že zdaj. Je pa res, da si je potem ne boste mogli prihodnje …

Preberi do konca - Lišpate bilanco? Kako lahko davke znižate v zadnjem hipu?

Spremembe računovodskih standardov bo potrebno poznati vnaprej

25.11.2014 0

Poleg analize vpliva na računovodske izkaze lahko zahteve standarda po drugačnem evidentiranju prihodkov vplivajo tudi na vzpostavljene procese v družbi, informacijske sisteme, notranje kontrole, uveljavljene računovodske politike in podobno. Nekaj sprememb, ki jih prinaša novi standard, še zdaleč pa ne vse, je na kratko zbranih v nadaljevanju.

Odvisno od dejavnosti

Spremembe ne bodo vplivale enako na vse družbe. Predvsem je vpliv odvisen od panoge, v kateri družba posluje, ter vrste pogodb, ki jih sklepa s svojimi kupci.

Energetika

Tako …

Preberi do konca - Spremembe računovodskih standardov bo potrebno poznati vnaprej

Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 22 (2012) – POSLOVNE KNJIGE

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 26. 7. 2011 sprejel

Slovenski računovodski standard 22 (2012) POSLOVNE KNJIGE

A. Uvod

Ta standard se uporablja pri vodenju poslovnih knjig, to je knjigovodskem razvidovanju. Povezan je z računovodskimi načeli od 115 do 122 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje:

a) opredeljevanje poslovnih knjig,

b) urejanje kontov v poslovnih knjigah,

c) vpisovanje v poslovne knjige …

Preberi do konca - Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 22 (2012) – POSLOVNE KNJIGE

Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 21 (2012) – KNJIGOVODSKE LISTINE

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 26. 7. 2011 sprejel

Slovenski računovodski standard 21 (2012) KNJIGOVODSKE LISTINE

A. Uvod

Ta standard obravnava knjigovodske listine kot podlago za vpisovanje v poslovne knjige. Povezan je z računovodskimi načeli od 111 do 114 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje:

a) opredeljevanje knjigovodskih listin,

b) nastajanje in prenašanje knjigovodskih listin,

c) kontroliranje knjigovodskih listin in …

Preberi do konca - Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 21 (2012) – KNJIGOVODSKE LISTINE

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

26.11.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o novostih s področja računovodstva in popravkov Slovenskih računovodskih standardih:


Popravki Slovenskih računovodskih standardov (2006)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za gospodarske družbe
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za zadruge
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za društva in invalidske organizacije
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za male samostojne podjetnike
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Vir: Uradne list RS: št. 90/2010 z dne 12.11.2010…

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva