Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2011/2012

31.08.2011 0

Predmet razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih magistrskih ali doktorskih študijskih programih.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost razpisa je 3.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in začne teči na …

Preberi do konca - Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2011/2012

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2011 – drugič

29.08.2011 0

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2011 – drugič

  1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
Preberi do konca - Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2011 – drugič

Odprt razpis za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij

14.07.2011 0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 10. junija 2011 objavilo javni razpis za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2011.

Do sredstev niso upravičeni podjetniki, ki imajo sedež podjetja v naseljih s statusom mesta.

Rok:
Razpis bo odprt do 12. avgusta 2011.

Dodatne informacije: Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), http://www.mkgp.gov.si/…

Preberi do konca - Odprt razpis za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015

12.07.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je del strategije Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v …

Preberi do konca - Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015

Objavljen razpis za sofinanciranje raziskav na novih tujih trgih

06.07.2011 0

JAPTI je objavil javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih. Na voljo je 220.000 evrov sredstev, podjetje pa bo lahko prejelo največ 50 odstotkov upravičenih stroškov projekta oz. največ 7000 evrov.

Namen razpisa je s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšati odločitve pri vstopu oz. načinu vstopa na izbrani novi tuji trg.

V okviru razpisa bo sofinancirana …

Preberi do konca - Objavljen razpis za sofinanciranje raziskav na novih tujih trgih

Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)

02.07.2011 0

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Javno povabilo delodajalce spodbuja, da začnejo sistematično vlagati v zaposlene in tako v skladu s potrebami na trgu dela odpravijo strukturna neskladja in izboljšajo usposobljenost človeških virov in povečajo mobilnost in zaposljivost.

S tem javnim povabilom vabijo delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna in posebna usposabljanje.

Vrednost javnega povabila:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 2.000.000,00 EUR.

Naročnik:
Javni …

Preberi do konca - Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)
1 14 15 16 17 18