Javni razpis za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji in garancije Garancijske sheme Posavje za leto 2011

25.06.2011 0

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so posredni dolgoročni investicijski krediti z garancijami RRA GSP mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) in samostojnim podjetnikom posameznikom v skupni višini 901.093 EUR za pospeševanje razvoja MSP in samostojnih podjetnikov posameznikov s sedežem v občinah:

Občina Razpisana sredstva v EUR
Brežice 52.551
Krško 591.816
Kostanjevica na Krki 62.355
Sevnica 194.371
Skupaj 901.093

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.…

Preberi do konca - Javni razpis za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji in garancije Garancijske sheme Posavje za leto 2011

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – RCR Zagorje ob Savi

09.06.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoPredmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.300.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev,
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
Investicija mora biti realizirana v …

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – RCR Zagorje ob Savi

Razpis dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2011

14.04.2011 0

Predmet razpisa: RC GSD razpisuje:

  • dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 2.180.000,00 EUR,
  • garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 1.090.000,00 EUR,

za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter fizičnih oseb, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji s sedežem v občinah: MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Dolenjske Toplice, Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina Loški potok, Občina Metlika, Občina Mirna Peč, Občina Mokronog – Trebelno, Občina Semič, Občina Straža, Občina Šentjernej, Občina Šentrupert, Občina …

Preberi do konca - Razpis dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2011

Razpis za Inovacije GZS Območne zbornice Zasavje za leto 2010

24.02.2011 0

GZS Območna zbornica Zasavje že 15. leto nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v Zasavju (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Litija). Tudi letos bomo za prijavitelje 3. marca 2011 pripravili delavnico, na kateri bomo poudarili, na kaj naj bodo inovatorji pri prijavi še posebej pozorni.

Z željo, da se v čim večjem številu odzovete z vašimi inovacijskimi prijavami na razpis in si s tem tudi povečate konkurenčno prednost, objavljamo

RAZPIS
za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom
inovacijam

Preberi do konca - Razpis za Inovacije GZS Območne zbornice Zasavje za leto 2010

Napovedan nov razpis za sofinanciranje zagona inovativnih podjetij

16.12.2010 0

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeSlovenski podjetniški sklad napoveduje, da bo februarja 2011 objavil razpis, namenjen spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko usmerjenih podjetij.

V sredini februarja 2011 bo Slovenski podjetniški sklad objavil nov razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja.

Razpis bo namenjen spodbujanju komercializacije inovativnih podjetniških idej in ustvarjanja novih, inovativno usmerjenih podjetij s potencialom rasti. Na razpis se bodo lahko prijavila podjetja, ki so vključena v subjekte inovativnega okolja in še niso registrirana več kot 18 mesecev od objave …

Preberi do konca - Napovedan nov razpis za sofinanciranje zagona inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad razpisal novih 3,5 mio subvencij za zagon podjetja

19.02.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoSlovenski podjetniški sklad ponovno ponuja subvencije za zagon podjetij, ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij.

Slovenski podjetniški sklad je 12.2.1010 v Uradnem listu RS št. 10/2010 razpisal 3,5 mio EUR subvencij za zagon novih podjetij. Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

S tem želi Sklad podpirati ciljno

Preberi do konca - Slovenski podjetniški sklad razpisal novih 3,5 mio subvencij za zagon podjetja
1 15 16 17 18