Spodbude za zaposlovanje: kje vse je in bo denar

Do poletja se obetajo še vsaj tri dodatne spodbude pri zaposlovanju in samozaposlovanju

Ministrstvo za delo bo v aprilu in maju razpisalo precej novih spodbud za zaposlovanje. Obeta se denimo do sedem tisoč evrov subvencije za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih: www.zaposli.me, na voljo bo kar nekaj spodbud za zaposlovanje mladih – od sofinanciranja usposabljanja, pripravništev, neformalnega izobraževanja do uresničevanja podjetniških idej. Za ženske podjetnice pa se vrača subvencija za samozaposlitev v višini pet tisoč evrov.

Subvencije za samozaposlovanje se tako …

Preberi do konca - Spodbude za zaposlovanje: kje vse je in bo denar

Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev RTH za leto 2016

05.04.2016 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so sredstva državnih pomoči v obliki premij, ki predstavljajo finančno spodbudo za samozaposlovanje in prezaposlovanje presežnih delavcev RTH.

Z izbranim prijaviteljem bo družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi presežnega delavca, v kateri se določijo: višina premije, obveznosti prejemnika sredstev, roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik sredstev jamči izpolnitev obveznosti, rok in pogoji za izplačilo premije.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa:

Preberi do konca - Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev RTH za leto 2016

Letos še več denarja za spodbujanje zaposlovanja

11.02.2014 0

Za programe aktivne politike zaposlovanja bo ministrstvo za delo letos namenilo 106,6 milijona evrov, 13 odstotkov več kot lani.

To pomeni, da bo v izvajanje programov vključenih 38.600 brezposelnih.

Zavod za zaposlovanje je sicer že objavil javno povabilo za javna dela, prek katerih bodo vključili devet tisoč dolgotrajno brezposelnih oseb.

Letos bo sicer največ pozornosti namenjene mladim in dolgotrajno brezposelnim.

Vir: Finance, 8. 1. 2014, www.finance.si, Avtor: Lana Dakić…

Preberi do konca - Letos še več denarja za spodbujanje zaposlovanja

Razpis posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2011

15.04.2011 0

Predmet razpisa: Predmet razpisa so posojila za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in fizičnih oseb z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so realizirali samozaposlitev od 1. 1. 2010 dalje in v letu 2010 niso koristili mikrokredita RC ter posojila gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) in fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji za nova delovna mesta realizirana od 1. 1. 2011 dalje in posojila za obratna sredstva posojilojemalcem, ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko …

Preberi do konca - Razpis posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2011

Obvestilo o povečanju sredstev javnega razpisa Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

12.03.2011 0

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, objavlja obvestilo, da so na javnem razpisu Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/10 z dne 19. 3. 2010, Ob-2211/10, povečana sredstva, ki so na razpolago za ta javni razpis. Obvestilo se nanaša na 5. točko javnega razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu RS za leti …

Preberi do konca - Obvestilo o povečanju sredstev javnega razpisa Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

Začetek vključevanja v program samozaposlovanja

30.05.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoV teh dneh je Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) pričel z vključevanjem brezposelnih oseb in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve v program samozaposlovanja. Program omogoča vključenim pridobitev subvencije za samozaposlitev. To je nepovratna finančna pomoč na začetku posameznikove samostojne poslovne ali poklicne poti in znaša 4.500 EUR v enkratnem znesku. Za novo vključevanje v letu 2010 je na voljo približno 12,5 mio evrov, predvidevamo pa okoli 3 tisoč novih vključitev.

V program samozaposlovanja se lahko v skladu z zaposlitvenim …

Preberi do konca - Začetek vključevanja v program samozaposlovanja
1 2