Kako zapreti espe

Imate dovolj podjetništva, pa bi zaprli espe? Vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti morate na spletnih straneh AJPES objaviti, da boste nehali opravljati dejavnost, in ob tem navesti dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Če pa zapirate espe, da bi se znebili dolga, pozabite; dolg se bo prenesel na vas kot fizično osebo.

Možnosti, kako sporočite agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES), da zapirate espe, je več. Obvestilo lahko pošljete prek aplikacije OOPS, po elektronski pošti (objava.prenehanja@ajpes.si), po navadni …

Preberi do konca - Kako zapreti espe

Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011

11.11.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma I., II. ali III. kategorije invalidnosti, kot jih določa zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki urejajo kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih …

Preberi do konca - Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011