Novosti na področju socialnih transferjev, ki so začeli veljati s 1. januarjem

22.01.2016 0

Konec leta je bil sprejet paket zakonov, ki delno odpravljajo varčevalne ukrepe na področju socialnih transferjev. Z novim letom se bo zvišala denarna socialna pomoč in otroški dodatki, več bo tudi državnih štipendij ter subvencioniranih kosil.

Državne štipendije
Državno štipendijo bo prejelo več dijakov in študentov zaradi delne uvedbe 5. dohodkovnega razreda. Do državne štipendije bodo upravičene tudi družine s povprečnim mesečnim dohodkom do 56 % na družinskega člana (v štiričlanski družini cenzus znaša 2.250 evrov). Državno štipendijo bo …

Preberi do konca - Novosti na področju socialnih transferjev, ki so začeli veljati s 1. januarjem

Delna odprava varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih

druzinaVlada RS je določila besedila Predloga zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Predloga zakona o spremembah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Predlog zakona o spremembah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in jih posreduje v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Sprejem omenjenih zakonov je vezan na izvedbo državnega proračuna za leti 2016 in 2017. V predlaganih novelah gre za delno odpravo varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti z Zakonom o uravnoteženju javnih

Preberi do konca - Delna odprava varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih

Otroški dodatki, štipendije, socialna pomoč, znižano plačilo vrtca, subvencije in druge pravice po 1. 1. 2012

26.11.2011 0

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (otroški dodatki, štipendije, socialna pomoč, znižano plačilo vrtca, subvencije malice, kosila, najemnine,…) se bo po 1. 1. 2012 izvajalo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Kaj moramo glede pravic in prejemkov, do kataerih smo že upravčeni, storiti zaradi uveljavitve nove zakonodaje?

Kaj moramo glede pravic in prejemkov, do kataerih smo že upravčeni, storiti zaradi uveljavitve nove zakonodaje?

otroški dodatek
Tisti, ki trenutno prejemate otroški dodatek, ga boste ne glede …

Preberi do konca - Otroški dodatki, štipendije, socialna pomoč, znižano plačilo vrtca, subvencije in druge pravice po 1. 1. 2012

Po novem nižja in višja denarna socialna pomoč

25.08.2010 0

V skladu z zakonom o socialnovarstvenih prejemkih, ki je začel veljati danes, uporabljati pa se bo začel 1. junija prihodnje leto, bo denarna socialna pomoč v dveh višinah.

Ljubljana – Za začasne prejemnike bo znašala 288 evrov, trajno nezmožni za delovno aktivnost ali starejši pa bodo skupaj z varstvenim dodatkom dobili 450 evrov.

Varstveni dodatek in državna pokojnina, ki ne temeljita na vplačanih prispevkih, se po novem iz pokojninskega sistema prenašata v sistem socialne zaščite. Do varstvenega dodatka bodo …

Preberi do konca - Po novem nižja in višja denarna socialna pomoč