Spremembe DDV pri uvozu blaga po 30. 6. 2016

04.01.2016 0

V Ur.l. RS št. 90/15, z dne 27.11.2015, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1I). Novela začne veljati 1.1.2016, velja pa za uvoženo blago, za katero bo obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.

Namen te novele je poenostavitev administrativnih obveznosti davčnih zavezancev (poenostavitev postopkov izpolnjevanja davčnih obveznosti), in sicer s poenostavitvijo obračunavanja in načina plačevanja DDV pri uvozu tako, da se DDV pri uvozu blaga s strani davčnega zavezanca v Republiki Sloveniji obračuna …

Preberi do konca - Spremembe DDV pri uvozu blaga po 30. 6. 2016

Prihodnji sistem DDV – za podjetja in rast

18.12.2011 0

Bruselj, 6. decembra 2011 – „Davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plačujejo državljani in pobirajo podjetja, predstavlja več kot 20 % nacionalnih prihodkov. Zato ima znaten vpliv na vsakega državljana EU. Mineva 40 let, odkar je EU uvedla sistem DDV, ki pa ne ustreza več današnjemu gospodarstvu, ki je usmerjeno v storitve in temelji na tehnologiji. Prišel je čas za ambiciozno reformo sistema DDV,“ je povedal komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas …

Preberi do konca - Prihodnji sistem DDV – za podjetja in rast

Veljati začne novela zakona o DDV

05.11.2011 0

Z današnjim dnem je začela veljati novela zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki izboljšuje likvidnost podjetij, ki imajo neplačane terjatve do podjetij v postopku prisilne poravnave ali stečaja. Danes sta začeli veljati tudi noveli zakonov o trgu finančnih instrumentov in o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Novela zakona o DDV, ki jo je DZ sprejel 23. septembra, uvaja ukrep, ki davčnim zavezancem omogoča zmanjšanje obračunanega in neplačanega DDV od priznanih terjatev že ob prijavi terjatev v prisilni poravnavi ali …

Preberi do konca - Veljati začne novela zakona o DDV

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

17.10.2011 0

1. člen

V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 18/11) se v četrtem odstavku 4. člena, šestem odstavku 20. člena, drugem odstavku 74.c člena, prvem, drugem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 74.e člena, prvem in drugem odstavku 74.f člena, prvem, četrtem, petem in šestem odstavku 74.h člena, četrtem odstavku 78. člena ter v tretji točki prvega odstavka 141. člena besedilo »pristojni davčni urad« v različnih sklonih nadomesti z besedilom …

Preberi do konca - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

Zopet novosti pri DDV

29.07.2011 0

S 1. julijem 2011 je začela veljati izvedbena uredba EU, ki natančneje določa kdo, kje in za katere storitve mora plačati DDV. Uredba se uporablja neposredno, to pomeni, da ni potrebno spreminjati naš zakon o DDV ali pravilnik o izvajanju DDV.

Od. 1. januarja 2011 se že uporablja sprememba kraja obdavčitve pri nekaterih storitvah, povezanih z izobraževanjem, športom, kulturnimi in drugimi prireditvami, sejmi… (obdavčitevglede na sedež davčnega zavezanca za DDV, ki je naročnik ali prejemnik storitve). Če se storitev …

Preberi do konca - Zopet novosti pri DDV

Finančno ministrstvo s spremembami pri DDV na pomoč obrtnikom in podjetnikom

04.07.2011 0

Ministrstvo za finance je pripravilo osnutek predloga novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV), s katero želi izboljšati likvidnost podjetij, ki imajo neplačane terjatve do podjetij v prisilni poravnavi ali stečaju. Davčnemu zavezancu želi omogočiti, da bo lahko obračunani in neplačani DDV zmanjšal že ob uvedbi prisilne poravnave ali stečaja. V primeru uvedbe postopka prisilne poravnave in stečaja imajo namreč davčni zavezanci po trenutni ureditvi možnost popravka (zmanjšanja) davčne osnove, če niso bili v (celoti) poplačani, šele po …

Preberi do konca - Finančno ministrstvo s spremembami pri DDV na pomoč obrtnikom in podjetnikom
1 2