Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018

28.11.2016 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter …

Preberi do konca - Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018

Objavljen javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice

19.02.2016 0

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je v ponedeljek, 15. 2. 2016, objavil razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Glavne spremembe, ki jih prinaša razpis, so zoženi nabor deficitarnih poklicev, pogoj, da je vlagatelj vpisan v 1. letnik in razvrščanje vlog po uspehu. Vlogo je možno oddati od 15.

Preberi do konca - Objavljen javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice

Novosti na področju socialnih transferjev, ki so začeli veljati s 1. januarjem

22.01.2016 0

Konec leta je bil sprejet paket zakonov, ki delno odpravljajo varčevalne ukrepe na področju socialnih transferjev. Z novim letom se bo zvišala denarna socialna pomoč in otroški dodatki, več bo tudi državnih štipendij ter subvencioniranih kosil.

Državne štipendije
Državno štipendijo bo prejelo več dijakov in študentov zaradi delne uvedbe 5. dohodkovnega razreda. Do državne štipendije bodo upravičene tudi družine s povprečnim mesečnim dohodkom do 56 % na družinskega člana (v štiričlanski družini cenzus znaša 2.250 evrov). Državno štipendijo bo …

Preberi do konca - Novosti na področju socialnih transferjev, ki so začeli veljati s 1. januarjem

Delna odprava varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih

druzinaVlada RS je določila besedila Predloga zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Predloga zakona o spremembah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Predlog zakona o spremembah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in jih posreduje v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Sprejem omenjenih zakonov je vezan na izvedbo državnega proračuna za leti 2016 in 2017. V predlaganih novelah gre za delno odpravo varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti z Zakonom o uravnoteženju javnih

Preberi do konca - Delna odprava varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih

18.02.2012 0

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 1. decembra 2011 objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2012/2013.

Namen javnega poziva:

  • da se delodajalcem ponudi centralizirano oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med dijaki in študenti,
  • da lahko študentje in dijaki najdejo vse razpisane kadrovske štipendije na enem mestu,
  • študentom in dijakom nuditi podporne informacije pri odločanju za smer izobraževanja pred vpisnimi roki,
  • da se sklad seznani s potrebami
Preberi do konca - Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih

Kmalu objavljen razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim

27.01.2012 0

Podjetja lahko za izboljšanje znanj in spretnosti svojih zaposlenih uporabijo tudi javni denar, ki je na voljo v razpisih

Na začetku leta bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavil prvi javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim. V okviru programa bo letos na voljo 3,03 milijona evrov, leta 2013 pa po predvidevanjih še 2,44 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih in/ali …

Preberi do konca - Kmalu objavljen razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim
1 2 3