Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – Regionalni center za razvoj, Zagorje ob Savi

16.05.2012 0

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.300.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50 % skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev,
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.

Investicija mora …

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – Regionalni center za razvoj, Zagorje ob Savi

Zasavskim podjetjem se obeta milijon evrov za garancije

15.03.2012 0

Tolikšne garancije, ki jih bodo razpisali v okviru dveh garancijskih shem, bodo podjetjem omogočile dva milijona posojilnega potenciala

Zasavski podjetniki največ finančne pomoči dobijo iz garancijske sheme za Zasavje in garancijske sheme rudnika Zagorje v zapiranju. Podjetništvo v regiji spodbujajo še z drugimi ukrepi, med katerimi je tudi projekt Podjetno v svet podjetništva.

Ker je podjetništvo v Zasavju slabše razvito kot drugje v Sloveniji, ga država v tej regiji spodbuja tudi z garancijsko shemo za Zasavje in še aktualno …

Preberi do konca - Zasavskim podjetjem se obeta milijon evrov za garancije

Razpis za Inovacije GZS Območne zbornice Zasavje za leto 2011

03.02.2012 0

GZS Območna zbornica Zasavje že 16. leto nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v Zasavju. Z željo, da se v čim večjem številu odzovete z vašimi inovacijskimi prijavami na razpis in si s tem tudi povečate konkurenčno prednost, objavljamo

Razpis
za inovacije GZS Območne zbornice Zasavje za leto 2011

1.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne  zbornice Zasavje.

2.
2.1.

Preberi do konca - Razpis za Inovacije GZS Območne zbornice Zasavje za leto 2011

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva v Zasavju

28.07.2011 0

Predmet javnega razpisa

Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36. Vloge lahko prosilcem posredujemo tudi preko elektronske pošte.
Obravnavale se bodo le vloge oddane …

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva v Zasavju

Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zasavski regiji v letu 2010

27.06.2011 0
  • Podatke iz letnih poročil je za leto 2010 AJPES predložilo 608 družb.
  • Zasavske družbe so tudi v letu 2010 ugotovile negativni poslovni izid, ki pa je bil še nekoliko višji kot v letu 2009 in znaša 5,2 mio €.
  • Zasavske družbe ustvarile 214 mio € neto dodane vrednosti, kar je 3 % več kot v letu 2009. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 31.204 €, kar je za 7 % več kot leto prej.
  • V zasavskih družbah je
Preberi do konca - Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zasavski regiji v letu 2010

Občine in župani v zasavski regiji

26.02.2011 0

V spodnji tabeli je seznam občin in županov v zasavski regiji (Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi), s pripadajočimi kontaktnimi informacijami.

Naziv Načelnik Naslov Telefon
Telefaks
HRASTNIK Miran JERIČ
Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik
03/5654 350
03/5643 670
TRBOVLJE Vili TREVEN

Mestni trg 4,
1420 Trbovlje

03/5634 800
03/5626 293
ZAGORJE OB SAVI Matjaž ŠVAGAN
Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi
03/5655 700
03/5664 011

Avtor: Računovodstvo Vitago…

Preberi do konca - Občine in župani v zasavski regiji
1 2 3 4 5 6