Odprti javni razpisi

31.05.2017 0

Trenutno odprti javni razpisi v Sloveniji:

  • Nepovratna sredstva za individualne sejme v tujini
  • Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb na območju Podravja in Koroške
  • Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017
  • Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn
  • Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje
Preberi do konca - Odprti javni razpisi

200 milijonov evrov ugodnih posojil za izvozno usmerjena mala in srednja podjetja z zdravimi jedri

SID banka je skupaj z gospodarskim ministrstvom pripravila dva programa za mala in srednja podjetja z zdravimi jedri, ki iz preteklosti nosijo finančni »nahrbtnik« in zaradi svoje podkapitaliziranosti nimajo dostopa do posojil pri komercialnih bankah.

In sicer razvojno-spodbujevalni program za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja ter razvojno-spodbujevalni program za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja malih in srednjih podjetij.

Pri prvem programu gre predvsem za investicije, pri drugem pa za dolgoročni obratni kapital, ki ga veliko slovenskih podjetij v trem …

Preberi do konca - 200 milijonov evrov ugodnih posojil za izvozno usmerjena mala in srednja podjetja z zdravimi jedri

Spremembe javnega razpisa za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti

31.10.2011 0

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7/11 z dne 4. 2. 2011 (Ob-1250/11) in njegovih dopolnitev v Uradnem listu RS, št. 40/11 z dne 27. 5. 2011 (Ob-3210/11), št. 43/11 z dne 3. 6. 2011 (Ob-3361/11) ter št. 71/11 z dne 9. 9. 2011 (Ob-4536/11) (v nadaljevanju: javni razpis), v katerega se vključita naslednji spremembi:

– V poglavju I. …

Preberi do konca - Spremembe javnega razpisa za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti