Vlada potrdila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost

obrazecVlada Republike Slovenije je na redni seji dne 20.9.2015 določila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV). Vlada predlaga Državnemu zboru, da novelo ZDDV obravnava hkrati s Predlogom zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, saj omogoča njegovo uveljavitev in posledično izvrševanje. Vlada predlaga obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku.

Temeljni cilj novele je poenostavitev obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga tako, da se DDV pri uvozu blaga ne bo več plačeval kot …

Preberi do konca - Vlada potrdila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost

Uvozni postopek in carina

Slo_carina_logotipZa blago, ki vstopa v carinsko območje Skupnosti, šteje, da je neskupnostno blago.

Uvoznik mora bodisi dokazati, da ima blago status skupnostnega blaga, bodisi zanj zahtevati eno od carinsko dovoljenih rab, oziroma izbrati enega od uvoznih postopkov.

Uvozni postopki so:

  • sprostitev blaga v prost promet,
  • tranzit,
  • carinsko skladiščenje,
  • aktivno oplemenitenje,
  • predelavo pod carinskim nadzorom,
  • začasni uvoz blaga.

POSTOPEK SPROSTITEV BLAGA V PROST PROMET

Sprostitev blaga v prost promet je najpogostejši uvozni postopek. Po tem, ko so v tem …

Preberi do konca - Uvozni postopek in carina

Uvoz blaga iz tretjih držav preko pošte

csm_postni_promet_058509ad5fZa blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob uvozu opravljene carinske formalnosti.

Carinskih formalnosti ni potrebno opraviti v primerih pošiljk, ki v Slovenijo prispejo iz drugih držav članic EU, razen, če gre za pošiljke, ki vsebujejo blago, ki še ni bilo sproščeno v prost promet v EU oziroma, če so bile pošiljke poslane z ozemelj, ki so izvzeta s carinskega območja EU ali davčnih območij posameznih držav članic.

Pri …

Preberi do konca - Uvoz blaga iz tretjih držav preko pošte

DDV pri uvozu

08.01.2014 0

Davek na dodano vrednost se obračunava in plačuje od uvoza blaga v Skupnost, in sicer po stopnji 20%  (od 1. 7. 2013 stopnja 22 %) ali znižani stopnji 8,5% (od 1. 7. 2013 stopnja 9,5 %).

Uvoz blaga po Zakonu o DDV pomeni:

  • vsak vnos blaga v Skupnost, ki v skladu s carinskimi predpisi nima statusa blaga Skupnosti ali blaga, ki je uvoženo iz tretje države, pa znotraj Skupnosti ni sproščeno v prost promet v skladu
Preberi do konca - DDV pri uvozu

Uveljavljanje oprostitev plačila DDV pri prevoznih storitvah povezanih z uvozom blaga

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanjem, ali lahko davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki kot podprevoznik opravi prevoz blaga iz tretje države v Slovenijo, po naročilu organizatorja prevoza (slovenskega ID zavezanca), uveljavlja oprostitev plačila DDV na podlagi 13. točke prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 za tisti del poti, ki je vključen v carinsko osnovo pri uvozu blaga?

Podprevoznik, ki po naročilu organizatorja prevoza (slovenskega ID zavezanca) opravi prevoz blaga iz tretje države v Slovenijo, ne more uveljavljati oprostitve

Preberi do konca - Uveljavljanje oprostitev plačila DDV pri prevoznih storitvah povezanih z uvozom blaga

Obdavčitev uvoza blaga v Italijo in prenosa v Slovenijo z DDV

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Davčni zavezanec navaja, da je začel uvažati blago za svojo proizvodnjo iz Kitajske. Carinski postopek v zvezi z uvozom blaga je do sedaj izvajal v Kopru ali v Ljubljani, vendar bi v prihodnje te postopke (vključno s plačilom carine in drugih davščin) rad izvajal v Italiji. Na davčni urad je zato posredoval vlogo za izdajo dovoljenja iz sedmega odstavka 77. člena Zakona o davku na dodano vrednost. Davčni zavezanec še pojasnjuje, da se blago dejansko uvozi in sprosti v …

Preberi do konca - Obdavčitev uvoza blaga v Italijo in prenosa v Slovenijo z DDV
1 2