Regres za letni dopust 2010

09.09.2010 0

Višina regresa za leto 2010

Regres za letni dopust za gospodarske družbe znaša v letu 2010 najmanj 734,15 EUR bruto. V kolikor v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, znesek regresa za letni dopust ni dogovorjen, je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Regres za letni dopust za javni sektor znaša 692,00 EUR bruto.

Pravica do regresa

Pravica do regresa je zapisana v 131. členu Zakona o delovnih razmerjih in opredeljuje:
Delodajalec je …

Preberi do konca - Regres za letni dopust 2010