Z novelo ZPRS-1B do sprememb tudi pri delovanju točk VEM

01.12.2017 0

Od 14. oktobra veljata noveli Zakona o sodnem registru (ZSReg-G) in Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B), ki spreminjata pristojnosti delovanja in poimenovanje točk VEM v točke »za podporo poslovnim subjektom«.

Med bistvenimi spremembami pa velja izpostaviti tudi spremenjena pravila vročanja Sklepa o vpisu in Sklepa o spremembi podatkov podjetnika, funkcionalne novosti Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju PRS) ter vzpostavitev sistema povezovanja evropskih poslovnih registrov.

Medtem ko novela ZSReg-F implementira prenos Direktive o povezovanju poslovnih registrov držav članic Evropske …

Preberi do konca - Z novelo ZPRS-1B do sprememb tudi pri delovanju točk VEM

Kdaj morate vložiti vlogo za otroške dodatke in za znižano plačilo vrtca?

1_13Novo vlogo je treba vložiti v mesecu, v katerem vam pravica poteče.

Primer:
Če ste vlogo za otroški dodatek in znižano plačilo vrtca vložili meseca avgusta 2015 in sta vam bili omenjeni pravici dodeljeni od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, morate za podaljšanje omenjenih pravic novo vlogo vložiti meseca avgusta 2016.

Iz informacijskega sistema centrov za socialno delo (ISCSD2) je razvidno, da polovici vseh upravičencev do znižanega plačila vrtca ta pravica poteče konec letošnjega leta, torej decembra, …

Preberi do konca - Kdaj morate vložiti vlogo za otroške dodatke in za znižano plačilo vrtca?

Nova spletna storitev za zavarovane osebe – vpogled v moje podatke o izdatkih za zdravstvene storitve

21.09.2015 0

Spletno računovodstvo - E-računovodstvoZZZS je septembra 2015 uvedel novo spletno storitev, ki omogoča zavarovanim osebam na spletu vpogled v podatke o izdatkih za zdravstvene storitve, ki so bile osebi opravljene v breme obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Storitev omogoča varen vpogled v naslednje podatke:

  • o osebi,
  • o zdravstvenem zavarovanju in zavezancu za prispevek,
  • o statusu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
  • o listinah za tujino (EU-KZZ in druge),
  • o izdanih zdravilih na recept,
  • o prejetih medicinskih pripomočkih in
  • o izbranih osebnih zdravnikih.

Za vpogled potrebujete

Preberi do konca - Nova spletna storitev za zavarovane osebe – vpogled v moje podatke o izdatkih za zdravstvene storitve

Rezultati 7. kroga večstranskega pobota z dne 21.10.2011

26.10.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoDolžniki so v 7. krog obveznega in prostovoljnega pobota – skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih – prijavili svoje obveznosti v skupnem znesku 834.218.386 evrov, pobotanih pa je bilo 58.273.764 evrov. Delež pobotanih obveznosti glede na prijavljene je 7 %, glede na dejansko sodelujoče obveznosti pa 14,1%. Medsebojna zadolženost poslovnih subjektov se je v sedmih krogih večstranskega pobota skupaj zmanjšala za 478,6 milijonov evrov.

Poslovni subjekti že od junijskega kroga večstranskega pobota dalje račune za opravljeno storitev …

Preberi do konca - Rezultati 7. kroga večstranskega pobota z dne 21.10.2011