Na voljo je aplikacija za predložitev letnih poročil za 2014

22.01.2015 0

informator-racunovodstvo-vitagoAjpes je na spletni strani omogočil oddajo letnih poročil za leto 2014 za gospodarske družbe in zadruge, samostojne podjetnike, neposredne in posredne proračunske uporabnike, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, društva, prostovoljske organizacije, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, morajo hkrati z oddajo letnega poročila za namen državne statistike predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2014 ter za prostovoljske organizacije.

Vir: AJPES…

Preberi do konca - Na voljo je aplikacija za predložitev letnih poročil za 2014

Na voljo je vpogled v podatke iz letnih poročil za leto 2011

10.05.2012 0

informator-racunovodstvo-vitagoJavna objava letnih poročil za leto 2010 je bila dne 03.05.2011. Do tega dne je bilo za poslovno leto 2011 javno objavljenih 56.445 letnih poročil gospodarskih družb, 71.131 letnih poročil samostojnih podjetnikov in 3.017 letnih poročil pravnih oseb javnega prava. Med javno objavljenimi letnimi poročili gospodarskih družb je 138 revidiranih letnih poročil in 17 konsolidiranih letnih poročil. Prvič letos je AJPES objavil tudi 21.237 letnih poročil društev.

JOLP – javna objava letnih poročil omogoča brezplačen vpogled v letna poročila, …

Preberi do konca - Na voljo je vpogled v podatke iz letnih poročil za leto 2011

Stroški storitve javne objave letnih poročil AJPES

02.02.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoBliža se oddaja letnih poročil za gospodarske subjekte. Na spletnih straneh AJPES so zato objavili cenik stroškov javne objave letnih poročil:

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

  1. Gospodarske družbe in zadruge:
    Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih (nadomestilo v EUR z 20%DDV)
    a. 37,80 (podpisano z digitalnim
Preberi do konca - Stroški storitve javne objave letnih poročil AJPES

Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil

12.01.2010 0

DRUŽBE IN ZADRUGE

Gospodarske družbe in zadruge predložijo podatke za državno statistiko (do konca marca za preteklo koledarsko leto) ter za javno objavo. Rok za predložitev konsolidiranih in revidiranih letnih poročil za javno objavo je 8 mesecev po koncu poslovnega leta, za nerevidirana letna poročila pa 3 mesece po koncu poslovnega leta.

  • Predložitev podatkov
  • Javna objava letnih poročil
  • Informacije

PODJETNIKI

Samostojni podjetniki (razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov) predložijo podatke za …

Preberi do konca - Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil