Zakonodajne novosti s področja računovodstva

10.10.2013 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1B)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-C)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf
 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2013
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 82/2013 z dne 8.10.2013 (http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201382)…

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

09.10.2013 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C), skrajšani postopek, EPA 1499-VI
  http://imss.dz-rs.si/imis/98e0e52e4fbe579ce3ad.pdf
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C), skrajšani postopek, EPA 1502-VI
  http://imss.dz-rs.si/imis/33e35b70b714c678608f.pdf
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C), skrajšani postopek, EPA 1498-VI
  http://imss.dz-rs.si/imis/69df7a9f1ea0b30a47b0.pdf
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj (ZZVZZ-M), nujni
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

13.06.2012 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1D)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012038.pdf
 • Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012038.pdf
 • Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012038.pdf
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2012
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012038.pdf

Uradni …

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

01.06.2012 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Dopolnitev Tarife nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

13.04.2012 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-C)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012022.pdf
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012022.pdf
 • Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih ni v neskladju z Ustavo
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012022.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 22/2012 z dne 23.3.2012 (http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201222)

 • Odločba o
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

16.03.2012 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Predlog Zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H)
  http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/Predlog_Zakona_o_spr_ZDDPO-2H.pdf
 • Predlog Zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost – skrajšani postopek
  http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/Predlog_ZakonaosprZDDV.pdf
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J)
  http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/Predlog_Zakona_o__spr__in__dop_ZDoh.pdf
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1)
  http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/Predlog_Zakona_o__spr__in__dop__ZUKD-1.pdf
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012018.pdf
 • Sklep o
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva
1 2 3 4