Lahko delodajalec preverja delavca na bolniškem dopustu?

13.12.2017 0

Ljudje zbolimo ali se poškodujemo, kar je razlog, da ne moremo v službo in ostanemo na bolniški. Temu strokovno rečejo tudi »pojav absentizma«, ki ga merijo v Inštitutu za varovanje zdravja na osnovi spremljanja začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih razlogov. Inštitut tudi redno analizira upravičeno zadržanost z dela (obrazec BOL/03), ki ima zakonsko podlago v Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (IVZ 3).

Po podatkih Inštituta so v letu 2016 zabeležili 543.175 …

Preberi do konca - Lahko delodajalec preverja delavca na bolniškem dopustu?

Po novem tudi dijaki in študenti na zdravniški pregled

11.09.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoZakon o varnosti in zdravju pri delu opredeljuje delavca kot osebo, ki pri delodajalcu na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca. Status delavca v smislu predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ima tudi dijak ali študent, ki na podlagi napotnice študentskega servisa opravlja delo za delodajalca.

Dijak ali študent mora biti zdravstveno sposoben za opravljanje del, na katera je napoten, ta sposobnost pa se lahko potrdi edino z …

Preberi do konca - Po novem tudi dijaki in študenti na zdravniški pregled