69 uradnih pojasnil v zvezi z uporabo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

informator-racunovodstvo-vitagoMinistrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo odgovore na pogosta vprašanja v zvezi z uporabo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP. Odgovori so na voljo na tej povezavi:


  • Odgovori na pogosta vprašanja o uporabi Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih.pdf

Vir: Ministrstvo za finance…

Preberi do konca - 69 uradnih pojasnil v zvezi z uporabo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

Dileme v zvezi z novelo ZDDV-1 in ZPreZP

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa vprašanja davčnega zavezanca v zvezi z izvajanjem Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP (Uradni list RS, št. 18/11) in 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) odgovarjamo (na vprašanja v zvezi z izvajanjem ZPreZP smo pridobili odgovore od Ministrstva za finance):

1. Kdaj bodo objavljena natančnejša navodila v zvezi z obliko in načinom poročanja popravkov DDV po ZDDV-1D? Na kakšen način se bo poročalo

Preberi do konca - Dileme v zvezi z novelo ZDDV-1 in ZPreZP

V petek že 3. obvezni pobot. Ste že prijavili obveznosti? Kaj pa vaši upniki?

informator-racunovodstvo-vitagoOd 3. 6. 2011 poslovni subjekti že lahko izvajajo – skladno z določili ZPreZP – prijave svojih nepravočasno poravnanih obveznosti v 3. krog obveznega večstranskega pobota medsebojnih obveznosti, ki bo izveden 10. 6. 2011. Dolžniki lahko le še tokrat prijavijo le skupno obveznost do posameznega upnika, medtem ko bo že od naslednjega kroga potrebno prijaviti posamične obveznosti na način, ki ga določa ZPreZP.

AJPES pričakuje, da bodo v tem krogu obveznega pobota sodelovali vsi poslovni subjekti – dolžniki, ki …

Preberi do konca - V petek že 3. obvezni pobot. Ste že prijavili obveznosti? Kaj pa vaši upniki?

Izvajanje 66.a člena ZDDV-1 za gradbene storitve in račune, ki so v reklamaciji

Davčni zavezanec postavlja dve vprašanji glede izvajanja 66.a člena ZDDV-1, in sicer ga zanima:

  1. Kako je z uveljavljanjem odbitka DDV pri računih za gradbene storitve, kjer je v pogodbi določeno, da se za 10 % oziroma 5 % pogodbene vrednosti zadrži plačilo do primopredaje del oziroma do končnega zapisnika z investitorjem? Račun se tako plača le delno, razlika se plača, ko so izpolnjeni pogoji za to. Ali se ta razlika šteje za zapadli del računa, za katerega se uporabijo
Preberi do konca - Izvajanje 66.a člena ZDDV-1 za gradbene storitve in račune, ki so v reklamaciji

Razlaga 66.a člena ZDDV-1 (uveljavljanje odbitka DDV pri neplačanih računih)

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 18/11 je bil dne 15. 3. 2011 objavljen Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1D, s katerim je dodan nov 66.a člen zakona. Ta zakon predstavlja podporo ukrepom, določenim v Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP, ki je tudi objavljen v Uradnem listu RS št. 18/11.

ZDDV-1D je začel veljati 16. 3. 2011, ne uporablja pa se za račune, izdane pred uveljavitvijo tega zakona. Določbe ZDDV-1D se nanašajo …

Preberi do konca - Razlaga 66.a člena ZDDV-1 (uveljavljanje odbitka DDV pri neplačanih računih)

Pojasnila v zvezi z izvajanjem obveznega večstranskega pobota

09.04.2011 0

1. Splošno

Obvezni večstranski pobot ureja 2. podpoglavje IV. poglavja Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), in sicer:

  • postopek prijave denarne obveznosti dolžnika v sistem obveznega večstranskega pobota,
  • urnik obveznega večstranskega pobota,
  • način, popravo in preklic vnosa,
  • obdelavo podatkov v sistemu,
  • preverjanje prijavljenih obveznosti.

AJPES je upravljavec sistema obveznega večstranskega pobota skladno s 16. do 18. členom ZPreZP.

Dolžnik, ki je v zamudi s plačilom, je dolžan neporavnano obveznost prijaviti v obvezni pobot le enkrat, in sicer le …

Preberi do konca - Pojasnila v zvezi z izvajanjem obveznega večstranskega pobota
1 2