Odgovori na pogosta vprašanja v zvezi z uporabo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

V nadaljevanju članka boste našli odgovore na pogosta vprašanja v zvezi z uporabo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP).

  • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

VPRAŠANJA:

1. Za katere vrste pogodb se uporablja ZPreZP?
2. Ali se ZPreZP uporablja za obroke bančnih kreditov in zavarovalnih pogodb.
3. Ali ZPreZP prepoveduje pogodbe o finančnem najemu (leasing)?
4. Uporaba ZPreZP pri gradbenih pogodbah
5. Uporaba zakona za razmerja z mednarodnim elementom
6. Ali ZPreZP velja tudi za podružnice tujih …

Preberi do konca - Odgovori na pogosta vprašanja v zvezi z uporabo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

24.03.2011 0

Z A K O N
O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČI
LIH (ZPreZP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet zakona)

(1) Ta zakon ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline.

(2) Ta zakon se uporablja za pogodbe, ki so sklenjene med gospodarskimi subjekti ali med gospodarskimi subjekti in javnimi organi, kadar mora ena stranka dobaviti blago ali opraviti storitev (v nadaljnjem besedilu: upnik), druga stranka pa izpolniti denarno obveznost (v nadaljnjem besedilu: dolžnik).

(3) Ta zakon se ne uporablja, če je …

Preberi do konca - Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
1 2