Javno razkritje davčnih dolžnikov

Po noveliranem Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) bosta tako davčna in carinska uprava na svojih spletnih straneh enkrat mesečno objavljali podatke o zavezancih za davek, katerih neplačana obveznost je davčna obveznost, ki presega 5.000 eurov in je starejša od 90 dni. Prvič bosta seznama objavila 15. aprila 2013.

Na seznamu bodo vidni vsi davčni neplačniki – tako poslovni subjekti kot tudi fizične osebe, drugačen bo le izbor objavljenih podatkov. Za poslovne subjekte se bo tako javno objavilo naziv, ime lastnika oz. družbenika, sedež in davčna številka, medtem ko pri fizičnih osebah le imena in priimki, občine prebivališča ter letnice rojstva.

Sorodni članki:

  • Ni sorodnih člankov.