Kako vas bodo po novem lahko izključili iz postopka javnega naročanja?

Marca v veljavo stopi nov ZJN-3, ki prinaša povsem novo ureditev javnega naročanja

Novi o javnem naročanju (ZJN-3) pošteno spreminja pravila. Na kaj paziti in kje so priložnosti?

Marca v veljavo stopi nov ZJN-3, ki prinaša povsem novo ureditev javnega naročanja. Kaj »dobrega« in kaj »slabega« prinaša ponudnikom?

Razlogi za izključitev ponudnikov

Med razlogi za izključitev je tudi, da na dan oddaje ponudbe obstaja zapadli neplačani davčni dolg 50 ali več evrov, ali da niso bili predloženi obračuni davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let nazaj.

Nova definicija gradnje

Za gradnje pri javnih naročilih veljajo določena posebna pravila, tako da je pomembno ugotoviti, ali se naroča gradnje. Za različna dela, med drugim tudi nujna sanacijska dela, je potrebno ugotoviti, ali spadajo pod pravila za storitve ali pod spravila gradnjo, to je odvisno od konkretnega primera. Na primer pri menjavi vrat v stavbi izvajalec dobavi in montira vrata, vendar ne gre za gradnjo.

Plačila podizvajalcem bolj kontrolirana

Po končanem poslu je potrebno dati pisno izjavo. V njej piše, da so podizvajalci glavnega izvajalca prejeli vsa plačila iz opravljenega dela. Kršitev tega je sankcionirana.

Ponudnik ima več možnosti za popravljanje napak

Napake, ki se zgodijo pri pripravi ponudbe za , se sedaj drugačne obravnavajo. ZJN-3 predpisuje postopek popravek očitne napake in popravek ponudbe v primeru računske napake.

Vir: Finance, 9. 2. 2016, www.finance.si

Sorodni članki: