Sekcije OZS proti dodatnim obremenitvam na področju tobačne zakonodaje

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije se strinja z ukrepi Ministrstva za zdravje, ki bodo prispevali k zmanjšanju razširjenosti kajenja pri mladih in zaščiti mladih, a močno nasprotuje dodatnim obremenitvam gostincev in trgovcev.

in mali trgovci odločno nasprotujejo predlogom Ministrstva za zdravje, ki so strožji od sprejetih EU direktiv (npr. Direktive 2014/40/EU o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov). Predvsem pa nasprotujejo dodatnim stroškom, zaradi uvedbe licenčnin in dodatnim stroškom povezanim s preurejanjem prodajnih mest ter ponovni zaostritvi pogojev za kajenje na terasah in gostinskih vrtovih.

Pripombe in problemi, na katere opozarjata Sekcija za in turizem OZS in Sekcija trgovcev OZS, so predvsem naslednji:

  • zahtevajo, da se spremeni definicija zaprtega javnega in delovnega prostora, ki ga je v veliko primerih praktično nemogoče izvajati (podhodi, stebri, poševna streha, ograje ipd.), zato predlagajo, da se spremeni preostra dikcija, ki za zaprt javni ali delovni prostor šteje prostor, ki ima streho in popolnoma zaprto »več kot polovico površine pripadajočih sten«. (V novem predlogu zakona ni ustrezne rešitve definicije zaprtega prostora oziroma se ta še zaostruje in je zapisana nejasno ter omogoča različne razlage). Pri tem predlagatelj sledi ideji, da je prostor zračen, če je vsaj polovica pripadajočih površin popolnoma odprta. Gre torej za poskus jezikovne določitve norme, ki ni ustrezen in tudi ne sledi namenu, saj ne upošteva, da npr. nosilni steber strehe povzroči, da zahtevana površina ni popolnoma odprta.
  • odločno nasprotujejo tudi uvedbi dodatnih stroškov, ki bi nastali z uvedbo licenc za prodajo tobačnih izdelkov t. i. licenčnine).

Sekciji nasprotujeta uvedbi dodatnih stroškov v višini najmanj 200-ih € za izdajo letne za posamezno prodajno mesto. Menijo, da gre tudi v tem primeru ponovno za dodatno pobiranje denarja oziroma dodatne stroške za podjetja ob izdaji licenc, ki jim najodločneje nasprotujejo. Če se zakonodajalec odloči za uvedbo licenc, naj prevzame tudi stroške uvedbe  le-teh. Pri manjših podjetjih (gostincih in trgovcih) na podeželju, ki so jim dodatna ponudba, ki sicer ne prinaša dodatnega dobička, bo strošek licenčnine povzročil prenehanje prodaje tobačnih izdelkov, kar je sicer namen ministrstva za zdravje. Bo pa to pomenilo tudi izgubo strank in gostov, ki so prihajali v lokale po tobačne izdelke, hkrati pa koristili tudi druge storitve ali opravili nakupe. Posledično lahko pričakujemo zapiranje trgovin in lokalov, zaposleni pa bodo postali in v breme države. Nikakor pa ne verjamemo, da se bo zaradi tega ukrepa navada stranke spremenila, saj smo trdno prepričani, da bo potem stranka tobačne izdelke kupovala pač kje drugje, le v lokalnem okolju pa ne bo več puščala denarja.

  • Zahtevamo, da se popravi tako, da si gostje v kadilnico lahko sami prinesejo pijačo in jo lahko tudi uživajo, saj v kadilnici strežba ni dovoljena in s tem ni ogroženo zdravje zaposlenih. Kadilnice za katere so bile potrebne velike investicije, že po sedaj veljavnih strogih predpisih, zagotavljajo ustrezno pretočnost zraka.
  • Gostincem in trgovcem grozijo dodatne investicije zaradi dodatnih prepovedi hranjenja tobačnih izdelkov na prodajnih policah, katerim ostro nasprotujemo. Predlog zakona uvaja enotno embalažo in strožje ukrepe glede oglaševanja na prodajnem mestu, zato ni potrebno še preurejanje prodajnih mest na način, kot določa predlog zakona (da tobačni izdelki niso vidni).

Gostincem in trgovcem država znova nalaga nepotrebne dodatne obremenitve.  Najprej , nato on-line in sedaj še dodatne stroške, zaradi uvedbe licenčnin in preurejanja prodajnih mest, ki jih predvideva predlog tobačnega zakona, ki je trenutno v javni obravnavi.

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS bo tako aprila in maja organizirala več regijskih zborov vseh gostincev in odločno zahtevala , ki bodo primerljive s sosednjimi državami. Na zborih bomo zbirali tudi podpise peticije proti dodatnim stroškom zaradi uvedbe licenčnin in drugim nerazumnim zakonskim predlogom, ki gostincem znova in znova neupravičeno omejujejo poslovanje in jih prisiljujejo v nepotrebne investicije, kar pomembno vpliva na stanje v gostinski panogi ter s tem tudi na stanje gospodarstva v Republiki Sloveniji. Še posebej v primerjavi s sosednjimi državami.

Gostincem in trgovcem je DOVOLJ takšnega načina pristopanja države in menijo, da je odnos države do njih izrazito nepartnerski ter povsem neživljenjski, saj stvarnih in utemeljenih razlogov za nova in nova urejanja in spreminjanja ter zaostrovanja pogojev poslovanja ni.
Gostinci so že leta prisiljeni investirati v spreminjaje lokalov, teras, vrtov, v nabave davčnih blagajn itd., nič od tega pa nima vpliva na izboljšanje pogojev poslovanja. Takšna politika, ki hkrati stavi na rast malega podjetništva in obrtništva, kot temelja gospodarstva, ki naj bi ustvarjal ključni delež dodane vrednost in ki bi bil pomemben deležnik v BDP in redni plačnik davkov in prispevkov, istočasno pa pogoje poslovanja birokratsko ter finančno zaostruj, je po našem mnenju povsem zgrešena.

Nenehne obremenitve so privedle do stanja, ki je za obrtnike in podjetnike že preko roba vzdržnosti. Pomemben del obrtnikov in podjetnikov se namreč bojuje za goli obstoj in preživetje, velik del pa svoje poslovanje tudi opušča, predvsem na periferiji in v manjših krajih. To pa predvsem in zaradi vedno novih in nepremišljenih ukrepov države.

Vir: GZS

Sorodni članki: