Vlada izdala spremenjeno Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vlada RS je na 53. redni seji dne 3.4.2014 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in v javnem sektorju.

Na podlagi sklepa Ministra za notranje zadeve je bila ustanovljena medresorska delovna skupina za vzpostavitev enotne metodologije in enotne baze spremljanja števila zaposlenih v javnem sektorju v okviru enotne baze podatkov o plačah (ISPAP). Ker se bo število zaposlenih, ki so prejeli plačo, za posamezni mesec izračunalo po metodologij, ki jo je opredelila medresorska delovna skupina, je bilo treba opredeliti šifre za nove izraze, namenjene posameznim virom, ki jih bodo proračunski uporabniki posredovali v sistem ISPAP.

Z vzpostavitvijo novih podatkov in metodologijo štetja zaposlenih na podlagi ur za proračunske uporabnike preneha obveznost dvojnega poročanja agenciji Ajpes, saj jim po testnem obdobju (ob hkratnem dvojnem poročanju od junija do septembra) ne bo treba več posredovati obrazca 1-ZAP/M. Štetje zaposlenih (kot prejemnikov plač) se bo izvajalo na podlagi mesečnih podatkov o plačah, in sicer v okviru posredovanih virov financiranja.

Uredba dopolnjuje vrste izplačil tudi zaradi spremenjenega Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter določa nove šifre zaradi spremenjenega Pravilnika o policijski uniformi.

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, novi izrazi iz spremenjenega 2. člena
uredbe pa se začnejo uporabljati 1. julija 2014.

Vir: Vlada Republike Slovenije

Sorodni članki: