Kako trgi rešujejo tri ekonomske probleme?

Kako cene pomagajo uravnotežiti potrošnjo in proizvodnjo (povpraševanje in ponudbo), smo pisali v enem izmed prejšnjih člankov o tržnem ravntežju. Danes pa poglejmo, kaj se zgodi, ko sestavimo v celoto vse različne trge, tako za goriva, malo potrošnjo, zemljo, nepremičnine, kapital in nenazadnje tudi delo in vse drugo. Če opazujemo z večje perspektive, opazimo, da trgi delujejo hkrati in določajo splošno ravnovesje cen in proizvodnje.

S povezovanjem prodajalcev in kupcev (ponudbe in povpraševanja) na vsakem trgi reši tržno

Preberi do konca - Kako trgi rešujejo tri ekonomske probleme?

Davčna prevalitev

Davčna prevalitev (ang. tax shifting) je pojav, s katerim skuša davčni zavezanec v celoti ali delno prevaliti davčno obveznost na drugo osebo. Če ta oseba dokončno nosi davčno breme, jo imenujemo davčni nosilec. Davčna prevalitev ne povzroči zmanjšanja javnih prihodkov, pač pa le spremembo davčnega nosilca.

Davčna prevalitev je lahko neprava ali prava. Neprava, oziroma hotena prevalitev je tista, ki jo zakonodajalec želi. V tem primeru je davčni nosilec oseba, ki nosi davčno breme po volji zakonodajalca

Preberi do konca - Davčna prevalitev

Dohodnina

Dohodnina (ang. peronal income tax) je zelo razvita davčna vrsta. Davčni zavezanec je lahko posamezen član gospodinjstva za svoj dohodek ali pa celotno gospodinjstvo za dohodek svojih članov. Ponekod v svetu dopuščajo tudi tako imenovano razcepitev dohodkov obeh zakoncev (ang. income splitting). To pomeni, da njune dohodke seštejejo, seštevek delijo z dva in tako izračunani znesek podvojijo. Taka rešitev je ugodna zlasti za zakonce z velikimi razlikami v dohodku.

Glede na opredelitev davčne osnove je dohodnina lahko:

  • sintetična
Preberi do konca - Dohodnina

Obvestilo delavcem in delodajalcem glede delovnih knjižic po 1.1.2009

22.01.2009 0

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 103/2007; ZDR-A) prenehajo s 1. 1. 2009 veljati določbe 224., 225. in 226. člena Zakona delovnih razmerjih (ZDR), ki se nanašajo na delovno knjižico. ZDR-A tako opušča delovno knjižico kot obvezen dokument delavca.

Po 1. 1. 2009 upravne enote ne bodo več izdajale delovnih knjižic, prav tako ne bo več pravne podlage za vpisovanje podatkov v delovne knjižice.

Na Ministrstvo …

Preberi do konca - Obvestilo delavcem in delodajalcem glede delovnih knjižic po 1.1.2009

Oddaja dohodnine do 31.1.2009!

21.01.2009 0

Bliža se konec januarja in s tem rok za oddajo dohodnine (izplačila fizičnim osebam). Podatke morajo oddati vse pravne osebe (podjetja) in fizične osebe ki opravljajo dejavnost (s.p.), ki so v letu 2008 izplačevala kakršne koli dohodke (plače, podjemne pogodbe, avtorske honorarje, dohodke po študentskih napotnicah…).

V kolikor vodenja poslovnih knjig niste zaupali računovodskemu servisu, ki bi to storil v vašem imenu, morate to storiti sami. Letošnje leto je novost v tem, da lahko podatke za dohodnino oddate samo

Preberi do konca - Oddaja dohodnine do 31.1.2009!

Evidentiranje računov pri prehodu v novo leto

Dilema stranke je, kam spada prejeti račun z datumom izstavitve v mesecu januarju 2009 in datumom opravljene storitve v mesecu decembru 2008.

Dobavitelj ima možnost izstavitve računa za izdelek ali opravljeno storitev v osmih dneh od dobave ali opravljene storitve. Torej, če je bil izdelek ali storitev opravljena na 31.12.2008, lahko dobavitelj izstavi račun z dnem 08.01.2009. Glede na navodila o izdajanju računov po zakonu o DDV-1, in glede na obračunsko obdobje, v katerem se ugotavlja obveznost za DDV, …

Preberi do konca - Evidentiranje računov pri prehodu v novo leto
1 2 3 4 5 14