Najem (leasing): finančni ali poslovni?

14.11.2009 0

Najem je pogodbeno razmerje, v katerem v zameno za plačilo ali niz plačil najemodajalec prenese na najemnika pravico do uporabe sredstva za dogovorjen čas.

Finančni najem je najem, pri katerem se prenesejo vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva; lastninska pravica lahko preide na drugo stran ali pa tudi ne.

Najem se razvrsti kot finančni najem, če se pri njem prenesejo skoraj vsa tveganja in koristi, povezani z lastništvom. Poslovni najem je najem, ki ni …

Preberi do konca - Najem (leasing): finančni ali poslovni?

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2009

12.11.2009 0

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (besedilo je objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora št. 123/2009), ki je že prestal prvo obravnavo v Državnem zboru, v 141. členu določa, da se ohranja obveznost dajanja podatkov za odmero dohodnine na letnem nivoju še za leto 2009. Izplačevalci dohodka, ki so plačniki davka, bodo morali skladno z navedeno določbo podatke o izplačanih dohodkih za leto 2009 predložiti tudi na letnem nivoju.

V skladu z navedenim je že pripravljen …

Preberi do konca - Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2009

Inventura ali popis – kaj popisujemo?

11.11.2009 0

Sam potek in zahteve za popis ali inventuro opisujemo v članku Inventura ali popis – kaj moramo vedeti? Danes pa si podrobneje poglejmo, kaj in kako popisujemo, oziroma kaj spada v posamezen popis.

Popisujejo se sredstva, tudi tista, ki so zunaj podjetja, obveznosti do virov sredstev in sredstva, ki so pri podjetju le začasno (vračljiva embalaža, sredstva, ki so v najemu, popravilu, oplemenitenju, komisijski, konsignacijski ali zastopniški prodaji). Verjetno so vam določena sredstva in obveznosti do njihovih virov povsem …

Preberi do konca - Inventura ali popis – kaj popisujemo?

Inventura ali popis – kaj moramo vedeti?

11.11.2009 0

Bliža se konec leta, torej čas inventur oziroma letnih popisov, katerim je potrebno nameniti vso pozornost in pri tem upoštevati določene predpise. Zaposleni v podjetjih se večinoma kar zgrozijo ob besedi inventura. Pa si poglejmo, kaj pravzaprav je inventura ali popis?

Gre za popisovanje sredstev (blaga na zalogi) in virov sredstev na določen dan in ugotavljanje razlik v primerjavi s stanjem v poslovnih knjigah. S popisom se uskladijo knjižna stanja z dejanskim stanjem. S popisom ugotovljene razlike med …

Preberi do konca - Inventura ali popis – kaj moramo vedeti?

Inventura ali popis – Pravilnik o inventuri

11.11.2009 0

V skladu s 54. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) morajo družbe najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem. Podjetja morajo zato v skladu s SRS 28.23 sprejeti notranji akt o popisu, npr. Pravilnik o popisu, v katerem se določi, kako in kdaj se opravi popis ter kako in kdaj se uskladi knjiženo stanje z dejanskim.

Ta pravilnik ureja postopek, način in roke za popis (inventuro) …

Preberi do konca - Inventura ali popis – Pravilnik o inventuri
1 3 4 5 6