Slovenski podjetniški sklad razpisal novih 3,5 mio subvencij za zagon podjetja

19.02.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoSlovenski podjetniški sklad ponovno ponuja subvencije za zagon podjetij, ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij.

Slovenski podjetniški sklad je 12.2.1010 v Uradnem listu RS št. 10/2010 razpisal 3,5 mio EUR subvencij za zagon novih podjetij. Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

S tem želi Sklad podpirati ciljno

Preberi do konca - Slovenski podjetniški sklad razpisal novih 3,5 mio subvencij za zagon podjetja

Razpis za podjetništvo občine Hrastnik v letu 2010

19.02.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoTudi letos občina Hrastnik objavlja javni razpis za pospeševanje podjetništva s sofinanciranjem oziroma dodeljevanjem nepovratnih sredstev, namenjenih malemu gospodarstvu: mikro, mala in srednja podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki.

Znesek razpisanih nepovratnih sredstev znaša 39.320,00 EUR za naslednje namene:

  • naložbe za podjetništvo in obrt,
  • odpiranje novih delovnih mest,
  • izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih,
  • nastop na sejmih in razstavah,
  • nagrade za inovacije ter
  • sredstva namenjena delovanju združenj za podjetništvo in obrt.

Upravičeni stroški so tisti, ki so jih podjetniki začeli …

Preberi do konca - Razpis za podjetništvo občine Hrastnik v letu 2010

Banke ukinjajo TKDIS format

18.02.2010 0

Postopna ukinitev TKDIS

Vsi, ki za poslovanje v podjetju uporabljate e-banko, uvažate datoteke s plačilnimi nalogi, ki vam jih pripravi računovodstvo, bodite pozorni na spremembe, ki jih prinaša Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, ki poleg ostale zakonodaje s področja izvajanja plačilnih storitev predpisuje zagotavljanje celovitih informacij o prejemnikih plačil. Ker TKDIS format ne vsebuje potrebnih podatkov za zagotavljanje celovitih informacij o prejemnikih plačil, v bankah načrtujejo postopno ukinitev TKDIS formata. Predvideno bo tkdis format ukinjen do

Preberi do konca - Banke ukinjajo TKDIS format

Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev družbe RTH d.o.o., Trbovlje

17.02.2010 0

Predmet razpisa

Predmet razpisa predstavlja dodeljevanje državnih pomoči v obliki premij, kot finančne stimulacije za vzpodbujanje samozaposlovanja in zaposlovanja presežnih delavcev naročnika pri delodajalcih.
S posameznim izbranim prijaviteljem bo družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri se določijo: višina premije (22.951 EUR na delavca), obveznosti prejemnika sredstev (sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca vsaj dve leti oziroma ohraniti status samostojnega podjetnika še najmanj dve leti po izvedeni samozaposlitvi), roki za …

Preberi do konca - Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev družbe RTH d.o.o., Trbovlje

Izdajanje računov – pregled novih klavzul po 1.1.2010

17.02.2010 0

Razpredelnica z novimi klavzulami na izdanih računih z veljavnostjo od 1.1.2010 dalje:

VSEBINA

po novem ZDDV-1

po starem ZDDV-1

po direktivi Sveta 2006/112/ES (v angleščini)

Storitve v zvezi z nepremičninami
– če so nepremičnine zunaj Slovenije Neobdavčljivo po 27. členu ZDDV-1 Neobdavčljivo po 26. členu ZDDV-1 VAT accounted by the place of supply under Article 47 of VAT Directive
Prevozne storitve
– če je prevoz potnikov opravljen zunaj Slovenije Neobdavčljivo po 28/1 ZDDV-1 Neobdavčljivo po 27/1 ZDDV-1 VAT accounted
Preberi do konca - Izdajanje računov – pregled novih klavzul po 1.1.2010

Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika

Odvetnica-Maja-RamsakIzpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika je eden pomembnejših pravnih institutov, katerega namen je zagotoviti enakopravno obravnavanje vseh upnikov stečajnega dolžnika. Razlog za začetek stečaja nad posameznim dolžnikom praviloma obstaja že določeno obdobje pred začetkom stečaja, zato tudi za pravna razmerja, v katera je stečajni dolžnik vstopil pred začetkom stečajnega postopka, velja poseben pravni režim. Izpodbojni so namreč vsi pravni posli in druga pravna dejanja, ki jih je stečajni dolžnik sklenil ali izvedel v obdobju dvanajstih mesecev pred uvedbo stečajnega …

Preberi do konca - Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika
1 2 3 4 5 7