Povprečne mesečne plače v Sloveniji, december 2009

16.02.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoPovprečna mesečna neto plača za december 2009 je znašala 957,14 EUR in je bila za 4,2 % nižja od povprečne mesečne neto plače za november 2009. Povprečna mesečna neto plača za leto 2009 je znašala 930,00 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za leto 2009 je znašala 1438,96 EUR
Povprečna mesečna bruto plača za december 2009 je znašala 1488,19 EUR. Glede na november 2009 je bila nižja za 5,2 %. Tolikšno znižanje decembrske povprečne mesečne bruto plače je bilo predvsem …

Preberi do konca - Povprečne mesečne plače v Sloveniji, december 2009

Uporaba nižje stopnje DDV za čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev

informator vitago e-racunovodstvoStoritve čiščenja oken in čiščenja zasebnih gospodinjstev se obdavčijo z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji DDV od davčne osnove.

S sprejetjem novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 85/09 – ZDDV-1B), ki je stopila v veljavo 1. 1. 2010, je uveljavljena nova ureditev glede uporabe nižje stopnje DDV. Nova ureditev se tako uporablja za delovne intenzivne storitve, kamor med drugim spada tudi čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev.

Na podlagi …

Preberi do konca - Uporaba nižje stopnje DDV za čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev

Plačevanje prispevkov za zasebnike – Januar 2010

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec januar 2010.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR)

Prispevki za PIZ

Prispevki  za ZZ

Drugi prispevki

Prispevki skupaj

minimalna plača 145,47 80,36 2,40 228,23
60 % PP 229,46 126,74 3,77 359,97
90 % PP 344,18 190,11 5,65 539,94
120 % PP 458,91 253,48 7,53 719,92
150 % PP 573,94 316,86 9,43 899,93
180 % PP 688,37 380,22 11,32 1.079,91
210 % PP 803,09 443,60
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike – Januar 2010

Nadaljevanje opravljanja dejavnosti po pravnem nasledniku v primeru smrti podjetnika

Dileme v zvezi z dednopravni posledicami smrti podjetnika so številne, saj zakonodaja tega področja ne ureja celostno. Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in spremembe; v nadaljevanju: ZD) glede dedovanja podjetnikovega premoženja nima posebnih določb, Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3; v nadaljevanju: ZGD-1) pa vsebuje le posamezne določbe v zvezi s smrtjo podjetnika, ki pa ne rešujejo vseh vprašanj, ki se v praksi pojavljajo. Neurejenost posameznih vprašanj povezanih z dednopravnimi posledicami …

Preberi do konca - Nadaljevanje opravljanja dejavnosti po pravnem nasledniku v primeru smrti podjetnika

Obresti od denarnih depozitov – davčni odtegljaj

informator vitago e-racunovodstvoPrejeli smo vprašanje, ki se nanaša na pojasnilo GDU št. 4210-246/2009-01031-03 z dne 6. 1. 2010, glede obdavčitve obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji. Iz tega pojasnila izhaja, da se pri fizični osebi, ki se pri sklepanju pogodbe izkazuje kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost, izplačane obresti na denarne depozite obdavčijo kot dohodek iz dejavnosti. Navedeno je tudi, da mora za fizično osebo, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka …

Preberi do konca - Obresti od denarnih depozitov – davčni odtegljaj

Poročanje o izplačanih kadrovskih štipendijah

11.02.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoStatistični urad Republike Slovenije (SURS) bo v letu 2010 izvedel raziskovanje o izplačanih štipendijah na obrazcu  »Vprašalnik o izplačanih štipendijah ŠOL-ŠTIP«.  Statistično raziskovanje je predpisano z letnim programom statističnih raziskovanj za leto 2010.

Obvezniki poročanja
Podatke predložijo vse pravne osebe, ki so izplačale kadrovske štipendije za mesec december 2009.

Rok za predložitev

Podatke o štipendijah, izplačanih v decembru 2009 je potrebno posredovati od 10.2. do 10.3. 2010.

Periodika
Raziskovanje je letno.

Priprava za delo
Posredovanje podatkov je možno …

Preberi do konca - Poročanje o izplačanih kadrovskih štipendijah
1 2 3 4 5 6 7